Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin bir akademik yıl içerisinde en az 5saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik/idari personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlamaktadır.

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde iki alt faaliyete ayrılmaktadır:

o Ders Verme Hareketliği
o Eğitim Alma Hareketliği