“Yükseköğretim kurumunda kayılı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir:
• İşletmeler
• Eğitim Merkezleri
• Araştırma Merkezleri
• Diğer Kuruluşlar

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.