Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 12

Doktora Asgari Bitirme Süresi Hk.

Doktora Eğitimi Forumunda Doktora Asgari Bitirme Süresi Hk. Konusunu İncelemektesiniz

Merhaba, 03.08.2016 günü Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ABD doktora programına kaydoldum. 30 ...

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2019
  Mesaj
  7

  Doktora Asgari Bitirme Süresi Hk.

  Merhaba,

  03.08.2016 günü Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ABD doktora programına kaydoldum. 30 Mayıs 2019 günü itibariyle ise mezun olmak için enstitüye (Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü) başvurduğumda 20 Nisan 2016 tarihli 29690 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 15.Madde 2.fıkra ve 17.Madde 1.fıkrası gereğince; işlem yapılamadığı tarafıma bildirilmiştir.

  MADDE 15 – (2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
  MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

  Benim 9 başarılı dersim, seminerim (29/09/2017), yeterlik sınavım(03/11/2017), tez önerim (20/12/2017), 5 başarılı uzmanlık alanı dersim ve 3 başarılı TİK raporum ( 1) 06/04/2018 2) 27/09/2018 3) 14/05/2019 ) belirtilen tarihlerde mevcuttur. Buradan da anlaşılacağı üzere yasal süreçleri içerisinde hızlı ve başarılı bir doktora yapmak için elimden geleni yapmış bulunmaktayım. An itibariyle doktora tezim ile alakalı 2 SCI-E, yüksek lisans tezimden 1 SCI-E ve 1 tane de başka bir konuyla alakalı SCI-E makalem ve 20 (Google Scholar) atıfım vardır. Gerek danışman hocam, gerekse TİK üyeleri mezun olmamda bir sakınca görmemiş olup, süre doldurmak için beklemek hem benim hem de ülkemiz açısından olumsuz bir süreçtir. Biran önce akademisyen olarak hayatıma devam etmek en büyük arzumdur, bu konuda ne yapabilirim? Teşekkür ederim.
  Son düzenleyen Gamze, 02-06-2019 saat 00:09.

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2013
  Mesaj
  25
  Hocam bende bu soruyu arastirdim. Hemen hemen ayni durumdayiz bende 2016 da girdim doktoraya ve 3. Tike bu ay girecegim 2 basarili tikim var. Ama sanirim yapilacak birsey yok

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2019
  Mesaj
  7
  20 Nisan 2016 tarihli 29690 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 22.maddesinin 3.fıkrasında yer alan:
  “(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.” ibaresi ile süre görüldüğü üzere çelişmektedir.

  20 Nisan 2016 tarihli 29690 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 7.maddenin 3.fıkrasında:
  “(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.”
  İbareye benzer bir ifade doktora programı için yoktur. Bu madde belirlenen sürelerin gerekli görüldüğü takdirde esnetilebileceğini ortaya koymaktadır.

  2547 sayılı kanunun 3.maddesinin t) (Değişik birinci cümle: 19/11/2014-6569/25 md.) bendinin 2.fıkrası doktora’yı aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.
  (2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlıyan bir yükseköğretimdir.

  Yine BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI’nın 47.maddesinin 1.fıkrasında geçen “Doktora programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler için asgari süre, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıldır.” ibaresi ile altı yarıyılda mezuniyet imkanının sağlandığı görülmektedir.

  Bu maddelerdeki çelişkiler ortadan kaldırılmalı. Beklenecekse bekleriz ama doçentlik için doktora sonrası yayınların ciddiye alındığı bir akademik yükselme sisteminde beklemek ne kadar anlamlı?

  Not: Bu sürede yayınlarını hazırlarsın diye akıl veren bütün üst akıl sahiplerine selam ederim

 4. #4
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  06-2012
  Nerden
  Ankara
  Mesaj
  179
  Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü eğitim yönetmeliğine göre:
  MADDE 46 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez toplanır. Bu toplantıların ilki Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır. Bir tez izleme komitesi toplantısı üzerinden dört ay geçmedikçe yenisi yapılmaz.

  (2) Öğrenci, tez izleme toplantı tarihinden asgari bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma plânı belirtilir.

  (3) Tez izleme toplantısı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde enstitüye bildirilir.

  (4) Tez izleme toplantısına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme toplantısına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

  (5) Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen takip eden tez izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâllerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar.

  (6) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme raporu, başarısız sayılır.

  Doktora tezinin sonuçlanması

  MADDE 47 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

  a) Asgari üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,

  b) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

  c) Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte, enstitüye teslim etmesi,

  ç) Hazırladığı bir bilimsel makaleyi enstitü ile öğrencilik ilişkisi devam ederken ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması,

  d) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,

  gerekir.


  Yeterlilik sınavını Mayıs 2019'da geçtim. Bu durumda ekim, şubat ve haziranda tez izleme komitesine girip mezun olabiliyor muyum acaba?

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2013
  Mesaj
  25
  Sanırım hayır bende konuştum enstitüler ile malesef diyorlar o sistem değişti artık mümkünatı yok. Bende aynı durumdayım 3 başarılı tik verdim ama mezun olamıyorum

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2019
  Mesaj
  7
  Enstitü müdürü ile görüştüm ve bekleyeceğiz Hayırlısı olsun.
  Çalışmaya devam.

 7. #7
  Ayça33
  Misafir
  Bir gelişme var mı arkadaşlar, erken bitirilebiliyor mu?

 8. #8
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  03-2017
  Mesaj
  15
  Arkadaşlar son durum nedir? Asgari süre ile ilgili bir gelişme var mı?

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2019
  Mesaj
  7
  Yeni dönem kaydımı yaptım ve yönetmelik ortada 8 yarıyıl ve 240 AKTS kuralı olduğundan beklemedeyiz.

 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2016
  Mesaj
  6
  merhabalar herkese. Öncelikle 8 yarıyıl ibaresi lisansta da yazmaktadır; fakat başarılı öğrenciler üstten ders alarak 8 yarıyıldan önce mezun olabilmektedir. Yönetmelikte en az 60 akts denilmesinin de amacı bu olmalı. Fazla akts alınarak erken bitirilebilmeli. Bizim insanlarımız süper zeki olduklarından 240 akts 8 yarıyılı okuyup her dönem 30 akts verelim demişler. Yönetmelikteki her madde aktslendirilse hiçbir problem kalmayacak. Dersler 60 akts (seminerler dahil diyelim) yeterlilik 30 akts tez önerisi 30 akts tikler 30 akts ve savunma 30 akts hepsi 240 akts yapar. Bir öğrenci eylülde ve ocakta tik vermişse güz dönemine 60 akts işlenmeli. Bu kadar basit olan birşeyi hiçbir enstitünün anlamaması ve gereksiz yere insanların haklarını gasp etmeleri kul haklarına girmeleri karşısında nasıl hesap verecekler çok merak ediyorum. Ayrıca uzmanlık alan derslerinin yaz döneminde de verilebileceği yazmaktadır; malesefki herhangi bir enstitü yaz döneminde o dersi açmamaktadır. Bitmiş tezin bekletilmesi kişinin meslekten soğumasına neden olmakta. Bu olaya da kimsenin el atmaması çok ilginç.
  Son düzenleyen llllllllll, 15-09-2019 saat 02:35.

Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. doktora bitirme asgari süresi 3.5 yıl olabilir mi?
  Doktora Eğitimi forum içinde, yazan ugur4336
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 12-05-2019, 22:58
 2. Doktora Programının Asgari Bitirme Süresi Nedir?
  Doktora Eğitimi forum içinde, yazan celik58
  Cevap: 21
  Son Mesaj: 29-08-2016, 19:24
 3. araştırma görevlileri için yüksek lisans-doktora bitirme süresi
  Araştırma Görevlisi forum içinde, yazan havadansuan
  Cevap: 9
  Son Mesaj: 04-08-2016, 09:38
 4. Doktora en fazla kaç yılda bitmek zorunda? Bitirme süresi nedir? Net bilgi
  Doktora Eğitimi forum içinde, yazan aysecetrefil
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 27-12-2015, 21:39
 5. Yüksek Lisans Asgari Bitirme Süresi
  Yüksek Lisans Eğitimi forum içinde, yazan Divergespective
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 05-08-2015, 14:00

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git