Ana bilim dalı değişikliği sebebi ile bilimsel hazırlık alan birisi için 1 sene bilimsel hazırlık + 2 sene doktora dersleri mi olur?
Bilimsel hazılrık + 1 sene doktora dersleri olmaz mı?