Ben aralık ayında FCE sınavına girdim ve B1 seviyesinde not aldım.Fakat aldığım bu notu doktoraya giriş de kullanamıyorum,nedeni ise ÖSYM nin koymuş olduğu puan sınırı.Aşağıda ÖSYM nin en son açıkladığı yabancı dil eşdeğerlilikleri tablosu var,bu tabloya göre B1 seviyesi not alanların YDS-ÜDS ve KPDS notu 60 olarak varsayılmaktadır.Fakat yine aynı ÖSYM farklı bir tabloda B2 seviyesine kadar olan notları yani (B2-C1-C2) kabul etmektedir.Ben bu konuyu Ankara'da bir avukat arkadaş ile görüştüm ve burada bir eşitsizlik olduğunu,bu konunun üzerine gidilirse B1 seviyesinin 60'a denkliğini kazanabileceğimizi söyledi,eğer bu durumunda olan (lar) var ise lütfen bana ulaşsınlar.

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma
Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca
Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.
KPDS-ÜDS-YDS’nin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS) arasında Tablo 1’de verilen eşdeğerlik geçerlidir.
Tablo 1. Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
Puanı KPDS-ÜDS-YDS
A1 30
A2 45
B1 60
B2 75
C1 95
C2 100


Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen FCE Sınavları
FCE ÜDS/KPDS/YDS
A 92
B 86
C 75