Sayfa 1 - Toplam 3 123 SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 21

Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu

Doktora Eğitimi Forumunda Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu Konusunu İncelemektesiniz

Amaç Araştırma görevlileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca, doktora çalışmalarını kadrolarının bulunduğu üniversitede ...

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Mesaj
  43

  Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu

  Amaç

  Araştırma görevlileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca, doktora çalışmalarını kadrolarının bulunduğu üniversitede yada 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca bir başka üniversitede yaptıklarına bakılmaksızın tezleri ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere, mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurtdışına gönderilecektir.

  Kapsam

  2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca, gelişmekte olan üniversitelerimiz adına bir başka üniversitede doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerine ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyesi ihtiyacı olan alanlara öncelik vermek şartıyla, doktora eğitiminin ders aşamasını tamamlamış, yeterliğini vermiş ve tez aşamasına geçmiş araştırma görevlilerini kapsar.

  Başvuru Koşulları

  1. TC vatandaşı olup, halen bir devlet üniversitesinde 33/a veya 50/d kadrosunda araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak
  2. Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak
  3. Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak
  4. Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak
  5. Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar)
  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

  Burs Süresi

  En çok bir yıldır. Bir yılın sonunda uzatma talep eden araştırma görevlisine en fazla 6 ay daha izin verme yetkisi rektörlüklerde olup, Yükseköğretim Kurulu’na bilgi verilir; ancak görev süresi uzatılan araştırma görevlisine Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılan meblağdan herhangi bir ödeme yapılmaz.

  Araştırma görevlilerinin yurtdışında kaldıkları süreler doktora öğrenim süresinden sayılacağı için, görevlendirme tekliflerinde bu süre göz önüne alınır.

  Başvuruda İstenilecek Belgeler

  1. Araştırmacının özgeçmişi ve yaptığı bilimsel çalışmalar
  2. Üniversite Rektörlüğünün teklif yazısı
  3. Enstitü / Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
  4. Yurtdışına gönderilecek araştırmacılar ile ilgili takip formu (Ek: I)
  5. Doktora eğitimini tamamladığını gösteren belge
  6. Yabancı dil belgesi (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS v.b.)
  7. Misafir araştırmacı veya dengi statüde bir programa kabul edildiğine dair yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden aldığı kabul belgesi veya Davet Mektubu (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program, konusu, düzeyi, süresi varsa kabul edilme koşullarının ne olduğu açıkça bildirilmelidir.)
  8. Araştırmacının çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan çalışma planı

  Bursun Başlatılması

  1. Rektörlüklerce Yükseköğretim Kuruluna gönderilen teklifler, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülür. Yurtdışına gönderilmesi uygun bulunanlara yapılacak burs ve diğer ödemeler için gerekli olan tutar ilgili Rektörlüğe aktarılır.
  2. Bursu alması uygun bulunan öğretim elemanlarına, ödemeler aylık olarak ilgili Rektörlüklerce yapılır.
  3. İlgililere yurtdışına çıkarken Rektörlüklerce Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalatılır.

  Burs Miktarı

  1. Araştırma görevlilerinin yurtdışı maaşları “1416 Sayılı Kanun Ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans Ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in “Aylık Ödenekler” bölümündeki II numaralı cetvel hükümlerine göre belirlenir (Ek: II)
  2. Araştırma görevlileri, yurtdışında bulundukları süre içinde yurtiçi maaşlarını almaya devam ederler.
  3. Yurtdışına gidiş ve araştırma-inceleme sonrası Türkiye’ye dönüş uçak bilet ücretleri ödenir.
  4. Araştırma görevlilerinin hazırladıkları doktora tezine doğrudan katkı sağlayacağı düşünülen en fazla 2 (iki) dersin ücreti, yurtiçi danışmanının olumlu görüşü ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun onayı ile ödenebilir.
  5. Sağlık Sigortası ile ilgili işlemler “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in “Sağlık Giderleri” başlıklı 10. madde hükümleri uyarınca belirlenir,
  6. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan talep edilen (doktora tezine doğrudan katkı sağlayacağı düşünülen en fazla 2 (iki) dersin ücreti hariç) herhangi bir ücret ödenmeyecektir,
  7. Bursu alması uygun bulunan araştırma görevlilerine, ödemeler aylık olarak ilgili Rektörlüklerce yapılır ibarelerinin eklenmesine karar verildi.

  Yükümlülükler

  Araştırma görevlileri,
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 79. maddesi gereği izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine başlamakla yükümlüdürler.
  2. Yurtdışında kaldıkları sürenin 2 (iki) katı kadar kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna mecburi hizmet yüklenirler.
  3. Araştırma görevlileri yurtdışında yaptıkları çalışma ile ilgili ayrıntılı raporları, ilgili rektörlük aracılığı ile, tez danışmanına ve enstitüsüne gönderecekler; yurda döndüklerinde ise Yükseköğretim Kuruluna çalışmaları ile ilgili özet rapor sunacaklardır.
  4. İzin süresi dolduğunda Türkiye’ye dönerek görevine başlamayan araştırma görevlileri istifa etmiş sayılır ve kendilerine yurtdışına çıkarken imzalatılan Taahhütname ve Kefaletname Senedi uyarınca işlem yapılır.
  birgül285 ve scienziato bunu beğendiler.

 2. #2
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  174
  Alıntı Duygu Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Amaç

  Araştırma görevlileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca, doktora çalışmalarını kadrolarının bulunduğu üniversitede yada 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca bir başka üniversitede yaptıklarına bakılmaksızın tezleri ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere, mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurtdışına gönderilecektir.

  Kapsam

  2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca, gelişmekte olan üniversitelerimiz adına bir başka üniversitede doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerine ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyesi ihtiyacı olan alanlara öncelik vermek şartıyla, doktora eğitiminin ders aşamasını tamamlamış, yeterliğini vermiş ve tez aşamasına geçmiş araştırma görevlilerini kapsar.

  Başvuru Koşulları

  1. TC vatandaşı olup, halen bir devlet üniversitesinde 33/a veya 50/d kadrosunda araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak
  2. Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak
  3. Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak
  4. Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak
  5. Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar)
  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

  Burs Süresi

  En çok bir yıldır. Bir yılın sonunda uzatma talep eden araştırma görevlisine en fazla 6 ay daha izin verme yetkisi rektörlüklerde olup, Yükseköğretim Kurulu’na bilgi verilir; ancak görev süresi uzatılan araştırma görevlisine Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılan meblağdan herhangi bir ödeme yapılmaz.

  Araştırma görevlilerinin yurtdışında kaldıkları süreler doktora öğrenim süresinden sayılacağı için, görevlendirme tekliflerinde bu süre göz önüne alınır.

  Başvuruda İstenilecek Belgeler

  1. Araştırmacının özgeçmişi ve yaptığı bilimsel çalışmalar
  2. Üniversite Rektörlüğünün teklif yazısı
  3. Enstitü / Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
  4. Yurtdışına gönderilecek araştırmacılar ile ilgili takip formu (Ek: I)
  5. Doktora eğitimini tamamladığını gösteren belge
  6. Yabancı dil belgesi (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS v.b.)
  7. Misafir araştırmacı veya dengi statüde bir programa kabul edildiğine dair yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden aldığı kabul belgesi veya Davet Mektubu (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program, konusu, düzeyi, süresi varsa kabul edilme koşullarının ne olduğu açıkça bildirilmelidir.)
  8. Araştırmacının çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan çalışma planı

  Bursun Başlatılması

  1. Rektörlüklerce Yükseköğretim Kuruluna gönderilen teklifler, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülür. Yurtdışına gönderilmesi uygun bulunanlara yapılacak burs ve diğer ödemeler için gerekli olan tutar ilgili Rektörlüğe aktarılır.
  2. Bursu alması uygun bulunan öğretim elemanlarına, ödemeler aylık olarak ilgili Rektörlüklerce yapılır.
  3. İlgililere yurtdışına çıkarken Rektörlüklerce Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalatılır.

  Burs Miktarı

  1. Araştırma görevlilerinin yurtdışı maaşları “1416 Sayılı Kanun Ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans Ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in “Aylık Ödenekler” bölümündeki II numaralı cetvel hükümlerine göre belirlenir (Ek: II)
  2. Araştırma görevlileri, yurtdışında bulundukları süre içinde yurtiçi maaşlarını almaya devam ederler.
  3. Yurtdışına gidiş ve araştırma-inceleme sonrası Türkiye’ye dönüş uçak bilet ücretleri ödenir.
  4. Araştırma görevlilerinin hazırladıkları doktora tezine doğrudan katkı sağlayacağı düşünülen en fazla 2 (iki) dersin ücreti, yurtiçi danışmanının olumlu görüşü ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun onayı ile ödenebilir.
  5. Sağlık Sigortası ile ilgili işlemler “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in “Sağlık Giderleri” başlıklı 10. madde hükümleri uyarınca belirlenir,
  6. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan talep edilen (doktora tezine doğrudan katkı sağlayacağı düşünülen en fazla 2 (iki) dersin ücreti hariç) herhangi bir ücret ödenmeyecektir,
  7. Bursu alması uygun bulunan araştırma görevlilerine, ödemeler aylık olarak ilgili Rektörlüklerce yapılır ibarelerinin eklenmesine karar verildi.

  Yükümlülükler

  Araştırma görevlileri,
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 79. maddesi gereği izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine başlamakla yükümlüdürler.
  2. Yurtdışında kaldıkları sürenin 2 (iki) katı kadar kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna mecburi hizmet yüklenirler.
  3. Araştırma görevlileri yurtdışında yaptıkları çalışma ile ilgili ayrıntılı raporları, ilgili rektörlük aracılığı ile, tez danışmanına ve enstitüsüne gönderecekler; yurda döndüklerinde ise Yükseköğretim Kuruluna çalışmaları ile ilgili özet rapor sunacaklardır.
  4. İzin süresi dolduğunda Türkiye’ye dönerek görevine başlamayan araştırma görevlileri istifa etmiş sayılır ve kendilerine yurtdışına çıkarken imzalatılan Taahhütname ve Kefaletname Senedi uyarınca işlem yapılır.
  aramızda böyle bir burs edinen var mı; varsa bigilerini bizimle paylaşır mı? şimdiden teşekkürler.

 3. #3
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  01-2012
  Mesaj
  6
  Merhaba ben şuan doktora tez araştırma bursu ile yurt dışı araştırmasındayım nasıl yardımcı olabilirim?
  xkare bunu beğendi.

 4. #4
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  357
  Alıntı fikretylmaz Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba ben şuan doktora tez araştırma bursu ile yurt dışı araştırmasındayım nasıl yardımcı olabilirim?
  helal olsun vallaa genelde millet bilgiyi aldınmı arkasına bakmaz siz nasıl yardımcı olabilirim diye yazıyorsunuz tekrar tebrik ederim...
  xkare bunu beğendi.

 5. #5
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  03-2012
  Mesaj
  2
  merhaba Fikret Hocam... Şu anda yüksek lisansın tez aşamasındayım. ancak bu konuda bilgilerinizi, tecrübelerinizi duymak isterim. şimdiden ilginiz için teşekkür ederim

 6. #6
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  01-2012
  Mesaj
  6
  Doktora savunmasını 4 Haziranda verdim, çok heyecanlandım doğrusu. Bakalım Yrd. Doç. geçiş nasıl olacak. Tabi bu arada boş durmadık, 1i Las Vegasta, 6 tana uluslar arası sempozyuma katıldım, 1 Aralıkta Cambridge Univ. yine bildiri sunmaya gidecegim. 1. yıllık yurtdışı araştırma bursumu 7. ayında hedefime ulaşarak bitirip döndüm. Yapabileceğim birşey varsa elimden geleni yaparım.

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  06-2012
  Mesaj
  15
  Benim sorum şu : Doktora bursu şimdi ne kadar aylık ?
  Ve yurt dışında burs alırken Türkiyede arş.gör. maaşın eskisi gibi hesabına yatıyormu yoksa donduruluyor mu ?

 8. #8
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  10-2011
  Mesaj
  43
  50d li araştırma görevlileri yüksek lisansta yök bursundan yararlanabiliyormu ?
  3 aylık süre rektör onayı ile 6 aya çıkarılabiliyormuş, böyle bir durumda geri dönüldüğünde 2 katı süre yani 1 yıl mecburi hizmet var mı ?

 9. #9
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  01-2012
  Mesaj
  6
  Doktora tez dönemi araştırma bursudur bahsi geçen. 1 yıl sürelidir. 6 ay uzatabilrsiniz. yurtiçi maaşınızın yüzde 40ı kesilir. 50d hakkında birşey bilmiyorum. ben 39. madde ile gittim.

 10. #10
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2012
  Mesaj
  3
  Ben 33/a kadrosunda bir araştırma görevlisi olarak yurtdışı doktora bursuna başvurdum. Şimdi bölüm başkanlığından teklif yazısını gönderdiler ancak uzun bir süreç sanırım önce dekanlıkta kurulda görüşülüyor sonra YÖK'e gönderiliyor.

  Ancak benim araştırdığım ve bildiğim kadarıyla yurtdışında görevlendirilmiş gibi oluyorsunuz ve günlük yövmiye + sağlık sigortanız ve gidiş-dönüş uçak biletinizin ücreti YÖK tarafından bursa dahil ediliyor. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapmıyor ama maaşınızdan kesinti de yapmıyor. Eğer 1 yılı uzatırsanız maaşınız yine yatıyor ancak YÖK günlük yevmiyenizi kesiyor, 6 ay daha size izin veriyor siz kendi maaşınızla bu süreyi değerlendirip bitirip gelebilirsiniz.

  Şimdi %40 ı kesilir diyince tam olarak ne zaman nasıl kesiliyor anlamadım. Burstan yararlanan arkadaşlardan bu konu hakkında net bir cevap bekliyorum.

  33/a 50/d ya da 35. madde ile gidiyor olmak bunda değişikliklere yol açarmı acaba?

  Bu arada benim başvurum hakkındaki gelişmeleri de burdan yazıcam başvuracak arkadaşlara yol gösterici olacağını düşünüyorum.

  Başvuru durumum:

  Edindiğim Belgler:
  -YÖK yurtdışı doktora tezi araştırma bursu takip formu
  -Doktora yeterlilik sınavını geçtiğini gösterir belge.
  -33/a kadrosunda araştırma görevlisi olarak çalıştığımı gösterir belge.
  -KPDS dil puanını gösterir belge.
  -Yurtdışındaki üniversiteden alınmış antetli kağıda dijital imzalı olarak gönderilmiş Davetiye mektubu.
  -Araştırma bursunu hangi tarihler arasında ne kadar süreyle istediğinizi belirten Bölüm başkanlığına yazılmış olan dilekçe.

  Bölüm başkanlığı Dekanlığa, Dekanlık da YÖK e teklif yazısını ulaştıracak sonrasında eksik bir belge varsa istenecektir. Şimdilik bekliyorum.

Sayfa 1 - Toplam 3 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Doktora Yurtdışı Tez Araştırma Yök Bursu
  Doktora Eğitimi forum içinde, yazan fikretylmaz
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 07-08-2016, 19:23
 2. Yurtdışı Yüksek Lisans Araştırma Bursu
  Yüksek Lisans Eğitimi forum içinde, yazan Duygu
  Cevap: 9
  Son Mesaj: 14-12-2013, 22:32
 3. Yurtdışı 39. madde ile görevlendirmeye izin vermeme ve YOK doktora bursu
  Araştırma Görevlisi forum içinde, yazan deepnote
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 27-08-2012, 22:03
 4. öyp ve yurtdışı bursu
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan legend2323
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 22-07-2012, 14:16
 5. YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu
  Doktora Eğitimi forum içinde, yazan drasst
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 12-09-2011, 22:37

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git