Doğuş Üniversitesi Akademik Kadro Alımı

Doğuş Üniversitesi akademik kadro alımı yapacağını 13.05.2022 tarihinde yayımlanan resmi gazetede akademik ilanlar başlığı altında duyurdu. İlana göre Doğuş Üniversitesi 39 akademisyen alacak. 39 akademik personelin alınacak kadroları ve başvuru şartları detaylı şekilde yazımızda yer almaktadır. İşte o detayları….

 • İlan Tarihi : 13.05.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 27.05.2022
 • Ön Değerlendirme Tarihi:30.05.2022
 • Sınava Giriş Tarihi:01.06.2022
 • Sınav Açıklanma Tarihi:03.06.2022
 • Kadro Sayısı :39
 • Şehir :İstanbul
 • Başvuru Şekli :Şahsen veya Posta

Doğuş Üniversitesi Akademik Kadro Alımı Detayları

Doğuş Üniversitesi açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24.ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. Bu kapsamda alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları aşağıda detaylı şekilde yer almaktadır.

Doğuş Üniversitesi Akademik Personel Alım Kadroları

Doğuş Üniversitesi akademik kadro alımı yapacağı kadrolar aşağıda tablo olarak verilmiştir. Tabloda alınacak akademisyenlerden istenen özel şartlar ve alım yapılacak akademisyenlerin unvanları da yer almaktadır. Bilgi almak isteyen kişiler detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

FAKÜLTEBÖLÜM / PROGRAMADETİSTENEN ÖZELLİKLERUNVANI
Mühendislik
Fakültesi
Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
4Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Teknolojisi, Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders
verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Mühendislik
Fakültesi
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği (İngilizce)
4Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Teknolojisi, Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders
verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Mühendislik
Fakültesi
Yazılım Mühendisliği1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak.Prof. Dr.
Mühendislik
Fakültesi
Yazılım Mühendisliği1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak.Doç. Dr.
Mühendislik
Fakültesi
Yazılım Mühendisliği2Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim
Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim Dallarından birinde
doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Prof. Dr.
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doç. Dr.
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
2Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim
Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim Dallarından birinde
doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
2Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya
Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri Mühendisliği3Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya
Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji1Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili
alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak.
Prof. Dr.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji1Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili
alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak.
Doç. Dr.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji (İngilizce)1Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili
alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine
sahip olmak.
Prof. Dr.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji (İngilizce)1Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili
alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine
sahip olmak.
Doç. Dr.
Fen Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı2İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde
doktora yapmış olmak. İngilizce Ders verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı1İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde
doçent unvanını almış olmak.
Prof. Dr.
Fen Edebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı1İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde
doçent unvanını almış olmak.
Doç. Dr.
Sanat ve
Tasarım
Fakültesi
Grafik (İngilizce)1Grafik veya Grafik Tasarım / Tasarımı, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı
veya Sanat ve Tasarım alanlarının birinde yüksek lisans ve doktora / sanatta
yeterlik yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Meslek
Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
1Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup
İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanını almış olmak.
Doç. Dr.
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk1Ticaret hukuku alanında doktora yapmış olmak.Dr. Öğr.
Üyesi
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk1Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.Dr. Öğr.
Üyesi
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Grafik (İngilizce)1Grafik, Grafik Tasarım / Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı
alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan
birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Araştırma
Görevlisi
RektörlükYabancı Diller Birimi2İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim
Tercümanlık, Çeviribilim lisans mezunu olmak ve tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Öğretim
Görevlisi
Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar
Teknolojisi
3Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Öğretim
Görevlisi

[kanews-related-post tag=”div” ids=”61799″ title=”İlişkili Yazı”]

[kanews-related-post tag=”div” ids=”62781″ title=”İlişkili Yazı”]

Doğuş Üniversitesi Akademik Kadro Alımı Başvuruları

Doğuş Üniversitesi akademik kadro alımı ilanına şahsen veya posta yolu ile başvurabilirsiniz. Başvurular alım yapılacak fakültenin dekanlığına yapılması gerekmektedir. Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi kadrolarına alım için ek olarak belge istenmektedir. İşte o belgeler;

 • ALES’ten en az 70 puan aldığını gösteren sonuç belgesi
 • YDS’den veya YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 aldığını gösteren sonuç belgesi

Ayrıca alım yapılacak 39 akademisyenin ilgili dekanlıklara başvuru sırasında vermesi gereken belgeler vardır. Bu belgeler ise şu şekildedir;

 • Başvuru dilekçesi
 • Özgeçmiş (YÖK formatında)
 • Yayın listesi
 • Öğrenim durumunu gösteren belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak)
 • Hizmet belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

Doğuş Üniversitesi posta yoluyla başvuru sırasında gerçekleşecek sorunlardan sorumlu değildir. Başvuru belgeleri 27.05.2022 saat 17:30 a kadar üniversiteye ulaşması gerekmektedir. Sonrasında gelen belgeler kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvurmak isteyen akademisyenler başvuru formlarını Doğuş Üniversitesi‘nin kendi sitesinde bulabilirler.

Akademik Kadro İlanları Güncel Bir Şekilde Nasıl Takip Edilir?

Akademik kadro ilanları resmi gazetede yayımlanır. İlk olarak resmi gazetede akademik ilanlar başlığı altında yayımlanır. Ancak resmi gazete takip etmesi oldukça zordur. Bu sebeple sizler için resmi gazeteyi takip ederek güncel ilanları paylaştığımız İlanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yeni haberleri Telegram kanalımızda güncel olarak paylaşıyoruz.

Yorum Bırak
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


İçindekiler