Comenius Asistanları, haftada toplam 12-16 saat eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunurlar. Başlıca görevleri şunlardır:

• Yabancı dil öğretme (yabancı dil öğretmenleri için)
• Kendi branşını yabancı bir dil aracılığı ile öğretme (branş öğretmenleri için)
• Kendi ana dilini gittiği kurumdaki istekli hedef kitleye öğretme
• Müfredatta Avrupa boyutunu geliştirme
• Avrupa Birliği farkındalığını artırma
• “Avrupa Birliği Vatandaşlığı” kavramının yaygınlaşmasına yardımcı olma
• Ev sahibi kurumun yapacağı Comenius projelerine kendi ülkesinden ortak bulma konusunda yardımcı olma
• Ev sahibi okulda müfredat dışı sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunarak kültürlerarası
kaynaşmaya yardımcı olma.

Her asistan kendi dilini öğretme yönünde birtakım çalışmalarda bulunur. Asistanın kendi dilini öğretmesi genellikle konuşma sınıflarında olur. Bununla birlikte, büyük yaş gruplarına hitap eden bazı asistanlar, dil bilgisi ve yazılı anlatım konularına ağırlık verebilirler.

Yabancı dil öğretmeni olarak kariyerinizi planlama niyetindeyseniz, yabancı dil öğretimi sizinle ilgilidir. İspanyolcanızı geliştirmek için İspanya’ya gitmeyi seçebilirsiniz ama İspanyolca öğretim becerilerinizi Romanya’da ilerletmeyi de tercih edebilirsiniz.

Tarih, coğrafya gibi dil dışındaki alanlara, sosyal-kültürel çalışmalara dahil olabilirsiniz ve bu gibi konularda bakış açınızı yansıtabilirsiniz. Herhangi bir alanda, (piyano çalma, teknik direktörlük, oyuncu yetiştirme vb.) beceri ya da ilginiz varsa, sizden müzik, drama, sanat, beden eğitimi derslerine katkıda bulunmanız istenebilir. Bu da sizin daha geniş bir çevreye ulaşmanızı sağlayacaktır.

Sizden Avrupa’nın politik ya da sosyal kültürü hakkında birtakım bilgiler öğretmeniz istenebilir. Küçük öğrencilerle, bu etkinlikler Avrupa haritası üzerinde ülkelerin isimlendirilmesinden, her ülkenin dilini veya bayrağını tanıma olabilir. Daha büyük öğrenciler, Avro ya da Avrupa bütünleşmesi uygulamaları gibi daha ciddi konuları tartışabilirler. Alternatif olarak, bir Avrupa Günü organize
etmeniz ya da sınıfiçi görsel sunumlar hazırlamanız istenebilir.

Ev sahibi okulunuz Avrupa ülkelerindeki diğer okullar ile bağlantıya geçmiş ya da iki taraflı veya çok taraflı Comenius okul ortaklıklarında yer alıyor olabilir. Böyle bir durumda, yazışmaları tercüme etmeye yardımcı olmanız, ortak okulların proje ekibi ile birlikte çalışmanız ya da okul öğrencilerine veya personeline uluslararası çalışma ziyaretleri için yardımcı olmanız istenebilir. Ev sahibi okul ile böyle bir bağlantı kurmaya istekli Türkiye’de bir okul bulmanız beklenebilir.

Okul kulüpleri, okul gezileri, kültürel etkinlikler, personel ya da aileler için dil sınıfları, yerel toplum gruplarına sunumlar...

Tüm bunlar, sınıf dışındaki hayata katılmanız için sizden beklenen sosyal ve
kültürel etkinliklerden bazılarıdır.