İmkanlar;

1) Program süresince aylık 500 TL burs
2) Uzman yabancı kadrodan resmi sınavlara yönelik ücretsiz dil eğitimi
3) Öğrencinin yöneldiği uzmanlık alanı ile ilgili ücretsiz uzmanlık seminerleri
4) Bütün öğrencileri kapsayan ücretsiz genel seminerler
5) Yaz döneminde ihtisas yapılan bölgede ücretsiz dil programı ve staj
6) Programı başarı ile bitiren öğrencilere asgari 2 yıllık yurt dışı eğitim bursu.

NEDİR?

TÜGVA Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu toplumlarının siyasi yapısı, dış politika karakterleri, tarihi ve sosyolojik kodları, ülke tarihine yön vermiş liderleri, sanatkârları ve düşünürleri hakkında derin bir birikime sahip bölge uzmanları yetiştirmek için 18-25 yaş aralığındaki üniversitelerin hazırlık, 1, 2 veya 3. sınıf öğrencilerine yönelik yepyeni bir eğitim programı başlatıyor.“Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı” yurt dışı saha çalışmalarında uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin akademik bir incelemeyle siyasetinden sosyolojisine, kültüründen dil bilimine, tarihinden modern toplumsal dinamiklerine kadar uzanan geniş bir disiplinler arası çalışmayı kapsayacaktır.

“Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı” 4 sene boyunca uzun vadeli eğitim olanakları sağlamasının yanı sıra, ihtisas yapmak üzere tercih edilen ülkede dil eğitimi ve staj imkânları da içererek, belirlenen ülkelerin farklı açılardan okunabilmesine ve güncel analizlerin çıkarılmasına yönelik; girişimci, sürekli olarak araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, gelişime açık ve motivasyonu yüksek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çinçe (Mandarin), Urduca ve Hintçe, Rusça, İbranice ve Farsça dil eğitimlerinin verileceği programda, Uluslararası Sistemin Yapısı, Yakın Dünya Siyasi Tarihi, Türk Siyasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Hinterlantı gibi konular hakkında ayrıntılı seminer derslerini başarıyla tamamlayanlar. Habercilik, dijital devlet, algı yönetimi ve toplumsal algı gibi birçok farklı konu teknik ve sosyal eğitimler de verilecek.

Programın ana konularını oluşturan branş eğitimleri bölümlerinde ise öğrenciler belirlenen ülkeler hakkında, dış politika, edebiyat, yakın tarih ve sosyolojisi hakkında ayrıntılı dersleri üniversite öğrenimlerine paralel alacaklar.

Kaynak: Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı - TÜGVA