Bulunan 1 den 3 - Toplam 3

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı

Burs ve Destek Haberleri Forumunda TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı Konusunu İncelemektesiniz

2211-YURT İÇİ DOKTORA BURS PROGRAMI (2011) Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal ...

 1. #1
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051

  TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı

  2211-YURT İÇİ DOKTORA BURS PROGRAMI (2011)

  Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde (*) lisans sonrası ya da tezli yüksek lisans sonrası doktora yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ve (yapmışlarsa) tezli yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir.
  Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm doktora öğrencileri başvuru yapabilirler.

  BAŞVURU KOŞULLARI
  • T.C. vatandaşı olmak,
  • 01.01.2011 itibariyle 30 yaşından gün almamış (01.01.1982 veya sonrasında doğmuş) olmak,
  • Daha önce bir doktora programı bitirmemiş olmak,
  • Daha önce bu programdan veya 2228 kodlu programdan doktora bursu almamış olmak,
  • Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve (tezli yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlıysa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Yüksek lisansa eşdeğer diploma veren lisans programlarından mezun olanların notları, sadece lisans mezuniyet notu olarak değerlendirilir. Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa genel ortalaması, değilse asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır. Ülke dışında öğrenim görüp de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanların mezuniyet notu, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosuna göre belirlenip beyan edilmelidir.),(**)
  • 2008 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği ALES puanı, kayıt yaptırdıkları doktora programının gerektirdiği (sayısal, sözel, eşit ağırlık) puan türünde en az 80.000 olmak,
  • Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerden birinde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında ya da sonrasında doktora öncesi bilimsel hazırlık veya doktora düzeyinde ders almaya başlamış ve halen öğrenimine devam ediyor olmak (diş hekimlikleri hariç klinik tıp bilimlerinden başvuru kabul edilmez).
  Başvuru dönemi itibariyle lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte olanlar, 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılından önce doktoraya kayıt olmakla beraber; lisan hazırlık eğitimi veya hiç ders almadan kayıt dondurma nedeniyle bilimsel hazırlık veya doktora derslerine ilk defa 2008-2009 öğretim yılının güz yarıyılında ya da sonrasında başlayıp durumlarını açıkça belgelendirenler de başvuru yapabilirler. Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olanların başvuruları kabul edilmez.

  BAŞVURU DÖNEMİ***
  Başvurular 14-20 Ekim 2011 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. (29 Eylül-12 Ekim 2011 döneminde doğrudan bursiyerlik başvurusunda bulunanlar ayrıca bu dönemde başvuru yapamazlar. Bu aşamada başvuru sahipleri herhangi bir belge göndermeyeceklerdir.)
  Başvuru sürecini görüntülemek için tıklayınız.

  BAŞVURU YÖNTEMİ VE BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ
  Adaylar, http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 18:00’a kadar (Saat 18:00’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
  Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme puanının hesaplanmasında;
  • Mezun olduğu üniversitenin eğitim öğretimde kullanmış olduğu not sistemi esas olmak üzere yüzlük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması aynen kullanılır, 4'lük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınmak suretiyle yüzlük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre 100’lük sisteme dönüştürdükleri notlar esas alınmaz.
  • Başvurduğu programın puan türünde alınan ALES puanı aynen bırakılacaktır.
  • Lisans sonrası (bütünleşik) doktora programına kayıtlı olanların Yüksek Öğrenim Kurulu’nun not dönüşüm tablosu esas alınarak belirlenen yüzlük not sistemindeki lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %50’sinin (herhangi bir alanda yüksek lisans yapmış olsalar da, yüksek lisans notları değerlendirilmeye katılmaz) ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınacaktır.
  • Tezli Yüksek lisans sonrası doktoraya kayıtlı olanların lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %40’nın, yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının %20’sinin ve ALES puanlarının %40’ının toplamı alınacaktır.
  Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen değerlendirme puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır. BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde üniversite ve/veya alanlara göre dağılımı esas alarak farklı destekleme puanları belirleyebileceği gibi bazı alanlara-bölümlere-bilim dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir. Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir.
  Bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih aralığı, Başvuru Döneminin bitiminden itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Bursiyer adayı olma hakkını kazananlara ve kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

  BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER
  Aşağıda sayılan belgelerin aynı sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.
  1. Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda PDF çıktısını alıp imzaladığı başvuru formu,
  2. Adayın doktora programındaki durumunu (lisan/bilimsel hazırlık, ders alma, tez yazımı vb.) gösteren ve doktoraya kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli öğrenci belgesinin aslı,
  3. Adayın doktora programına lisans ya da tezli yüksek lisans sonrası kabul edildiğini gösteren öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli belgesinin aslı,
  4. Aday;
  a. Halen bilimsel hazırlıkta ya da doktora öğreniminin herhangi bir aşamasında ise, 2011–2012 güz yarıyılında almakta olduğu ve varsa daha önce aldığı dersleri ve kredilerini gösteren yeni tarihli transkriptin aslı (devam eden dersler transkriptte yer almıyorsa, yeni tarihli ayrı bir belgede gösterilmelidir),
  b. Lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte ise ya da lisan öğrenimi için süre almış ise, öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli durumunu belirten belgenin aslı,
  c. Doktoraya kabul edildikten sonra lisan hazırlık okuyup da bitirmiş ise, öğrenci işleri biriminden ya da hazırlık okulundan alınmış başlama ve bitirme tarihlerini gösteren belgenin aslı,
  5. Adayın lisans ve (tezli yüksek lisans sonrası doktoraya kayıtlıysa) tezli yüksek lisans öğrenimleri sırasında almış olduğu tüm dersleri, bu derslerin kredilerini ve notlarını, ağırlıklı genel not ortalamalarını ve mezuniyet tarihlerini gösteren resmi transkriptlerin asılları veya onaylı suretleri (çift anadal ya da yan dal yapılması, birden fazla fakülteden mezun olunması veya mezun olunan bölüme yatay-dikey geçişle girilmesi durumlarında tüm transkriptler eklenmelidir.),
  6. Adayın lisans ve (tezli yüksek lisans sonrası doktoraya kayıtlıysa) tezli yüksek lisans geçici mezuniyet belgelerinin ya da diplomalarının, belgeyi veren üniversite ya da noter tarafından onaylanmış suretleri,
  7. Adayın 2008 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,
  8. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi (imzalı, en çok iki sayfa),
  9. Adayın doktora eğitimine dair kariyer planını ve hedeflerini belirten çalışma programı (imzalı, en çok bir sayfa).

  BURSİYERLERİN BELİRLENMESİ
  İstenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adayların, internet üzerinden yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresinde göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgeleri beyanlarına uygun bulunanlar bursiyer olarak ilan edilirler.
  Burs verilenlerin listesi ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı tarih, yukarıdaki belgelerin ulaştırılacağı tarihten itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Ayrıca burs verilenler, izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na e-BİDEB üzerinden ulaşabileceklerdir. Burs verilenler, örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden ulaşılabilecek olan; Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede ulaştıracaklardır. Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs tahsisi geçersiz olacaktır.
  Devamı Ektedir...

  Online Başvuru İçin TIKLAYINIZ
  Eklenmiş Dosya Eklenmiş Dosya

 2. #2
  Asistan
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  218
  Bu sene kontenjan sayısı ve kaç puanla kapatacağı konusunda tahmini olan var mı?

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  08-2013
  Mesaj
  26
  2211-c öncelikli alan 2014-3 dönemi olanlara nisan ayında toplu burs yattı. Ancak Mayıs ayında bursun devamı yatmadı. Bu dönemde kazanan arkadaşlar var mı forumda?
  freedom soon will come . . . .

Benzer Konular

 1. TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
  Burs ve Destek Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 75
  Son Mesaj: 19-03-2013, 01:35
 2. Yükseköğretimde Yurt, Burs ve Kredi Başvuru Tarihleri Belli Oldu
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 14
  Son Mesaj: 28-08-2012, 00:03
 3. Cevap: 2
  Son Mesaj: 23-09-2011, 23:46
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj: 29-08-2011, 09:55

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git