Sayfa 1 - Toplam 8 123 ... SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 76

TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Burs ve Destek Haberleri Forumunda TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Konusunu İncelemektesiniz

2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı (2011) Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, ...

 1. #1
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051

  TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

  2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı (2011)

  Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde(*) tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir.
  Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

  BAŞVURU KOŞULLARI
  • T.C. vatandaşı olmak,
  • 01.01.2011 tarihi itibariyle 27 yaşından gün almamış (01.01.1985 veya sonrasında doğmuş) olmak,
  • Daha önce yüksek lisans yapmamış olmak,
  • Daha önce bu programdan veya 2228 kodlu programdan yüksek lisans bursu almamış olmak,
  • Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3,00/4 veya 76,66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa genel ortalaması, değilse asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır.),
  • 2008 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği (ALES) puanı, kayıt yaptırdıkları yüksek lisans programının gerektirdiği (sayısal, sözel, eşit ağırlık) puan türünde en az 80,00 olmak
  • Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerden birinde 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında ya da sonrasında yüksek lisans öncesi bilimsel hazırlık okuyor veya yüksek lisans düzeyinde ders almaya başlamış ve halen öğrenimine devam ediyor olmak (lisans sonrası doktora programına kayıtlı olup da öğrenci belgelerinde doktora öğrencisi oldukları belirtilenlerin 2211 kodlu programa başvurmaları gerekir.),
  Başvuru dönemi itibariyle lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte olanlar, 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılından önce yüksek lisansa kayıt olmakla beraber; lisan hazırlık eğitimi, hiç ders almadan kayıt dondurma ya da bilimsel hazırlık nedeniyle yüksek lisans derslerine ilk defa 2010-2011 öğretim yılının güz ya da bahar yarıyılında başlayıp durumlarını açıkça belgelendirenler de başvuru yapabilirler. Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olanların başvuruları kabul edilmez.

  BAŞVURU DÖNEMİ
  Başvurular 14-20 Ekim 2011 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. (29 Eylül-12 Ekim 2011 döneminde doğrudan bursiyerlik başvurusunda bulunanlar ayrıca bu dönemde başvuru yapamazlar. Bu aşamada başvuru sahipleri herhangi bir belge göndermeyeceklerdir.)

  BAŞVURU YÖNTEMİ VE BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ
  Adaylar, http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 18:00’a kadar (Saat 18:00’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
  Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme puanlarının hesaplanmasında:
  • Mezun olduğu üniversitenin eğitim öğretimde kullanmış olduğu not sistemi esas olmak üzere yüzlük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması aynen kullanılır, 4'lük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınmak suretiyle yüzlük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre 100’lük sisteme dönüştürdükleri notlar esas alınmaz.
  • Başvurduğu programın puan türünde alınan ALES puanları aynen bırakılacaktır.
  • Yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen Lisans not ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.
  Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır. BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde üniversitelere ve/veya alanlara göre dağılımı esas alarak farklı destekleme puanları belirleyebileceği gibi, bazı alanlara-bölümlere-bilim dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir. Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir.
  Belgelerin incelenmesinden sonra, bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih aralığı, Başvuru Döneminin bitiminden itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Bursiyer adayı olma hakkını kazananlara ve kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

  BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER
  Aşağıda sayılan belgelerin aynı sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.
  1. Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda PDF çıktısını alıp imzaladığı başvuru formu,
  2. Adayın tezli yüksek lisans programındaki durumunu (lisan/bilimsel hazırlık, ders alma, tez yazımı vb) gösteren ve yüksek lisansa kabul tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli öğrenci belgesinin aslı,
  3. Aday;
  a. Halen bilimsel hazırlıkta ya da yüksek lisans öğreniminin herhangi bir aşamasında ise, 2011-2012 güz yarıyılında almakta olduğu ve varsa daha önce aldığı dersleri ve kredilerini gösteren yeni tarihli transkriptin aslı (devam eden dersler transkriptte yer almıyorsa, yeni tarihli ayrı bir belgede gösterilmelidir.),
  b. Lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte ise ya da lisan öğrenimi için süre almış ise, öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli durumunu belirten belgenin aslı,
  c. Yüksek lisansa kabul edildikten sonra lisan hazırlık okuyup da bitirmiş ise, öğrenci işleri biriminden ya da hazırlık okulundan alınmış başlama ve bitirme tarihlerini gösteren belgenin aslı,
  4. Adayın lisans öğrenimi sırasında almış olduğu tüm dersleri, bu derslerin notlarını, ağırlıklı genel not ortalamasını ve mezuniyet tarihini gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti,
  5. Adayın lisans geçici mezuniyet belgesinin ya da diplomasının üniversite veya noter tarafından onaylanmış sureti,
  6. Adayın 2008 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği ALES sonuç belgesinin renkli fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,
  7. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi (Türkçe, imzalı, en çok iki sayfa),

  BURSİYERLERİN BELİRLENMESİ
  İstenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adayların, internet üzerinden yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresinde göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgeleri beyanlarına uygun bulunanlar bursiyer olarak ilan edilirler.
  Burs verilenlerin listesi ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı tarih, yukarıdaki belgelerin ulaştırılacağı tarihten itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Ayrıca burs verilenler, izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na e-BİDEB üzerinden ulaşabileceklerdir. Burs verilenler, örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden ulaşılabilecek olan, Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede ulaştıracaklardır. Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs tahsisi geçersiz olacaktır.

  BURSİYERLİK SÜRESİ VE BURS MİKTARI
  Akademik programda, bursiyerin yüksek lisans derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak öğrenciliğinin ikinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyer bilimsel hazırlık okumuşsa öğrenim süresinin ilk üç yılında en fazla 2 yıl süreyle burs alabilir. Derslerine güz yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ağustos ayı sonunda, bahar yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ocak ayı sonunda kesilir. Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı tarih dikkate alınarak, ay sonu itibariyle sona erer. Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez.
  Aylık burs miktarı, yurt içi yüksek lisans bursundan başka burs, kredi, ücret, maaş, ticari kazanç vb. düzenli geliri olmayanlar için 1.500 TL/ay, olanlar için 400 TL/ay’dır. Bursiyer, gelirinin sona ermesi durumunda tam burslu statüye, başka gelir elde etmeye başlaması halinde de kısmi burslu statüye geçirilir.

  BURSLARIN BAŞLAMA TARİHİ
  Burslar, bursiyer seçilenlerden istenilen belgelerin tamamlanması ve işlemlerin bitirilmesinden sonra, 1 Ekim 2011’den geçerli olarak başlatılacaktır.


  Devamı Ektedir..  Online Başvuru İçin TIKLAYINIZ
  Eklenmiş Dosya Eklenmiş Dosya
  Son düzenleyen Nazmi, 13-10-2011 saat 22:36.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 2. #2
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Nerden
  istanbul
  Mesaj
  90
  Belgeleri bu başvuru süresi içinde mi tübitaka göndermek gerekiyor?

 3. #3
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Hayır belge gönderilmiyor sonra karşılaştırılıyor. Önce bursiyer adayı oluyorsunuz puanlarınızla;

  . Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir.
  Son düzenleyen Nazmi, 13-10-2011 saat 23:37.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 4. #4
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  08-2011
  Mesaj
  64
  gecen senelerde cok yuksek puanlara verildi.

 5. #5
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  02-2011
  Mesaj
  21
  ÖYP ile yerleştim ancak önce dil eğitimim var. yükseklisans öğrencisi olduğumuza dair belge istiyorlar ya kayıt olana kadar başvuramıyor muyuz biz bursa acaba. atandığım üniversitede alacağım eğitimi aslında üniversitem belli ama öğrenci belgesi isterlerse su an alamam.

 6. #6
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  03-2011
  Mesaj
  483
  Araştırma görevlileri ünvan kısmını yüksek lisans öğrencisi ya da doktora öğrencisi olarak seçecektir.
  Department of Mathematics Education
  Research Assistant

 7. #7
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  41
  Arkadaşlar eğer araştırma görevlisiyseniz ve maaş alıyorsanız bunu belirtceksiniz yoksa yanlış bildirimde bulunmuş olursunuz hiç bir şekilde burs alamazsınız.çnkü bir maaş aldığınız takdirde bursunuz 1500 tl değil 400 tl ödenir.bu bursun amacı maaş almayan başarılı insanları desteklemektir...

 8. #8
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  41
  Aylık burs miktarı, yurt içi yüksek lisans bursundan başka burs, kredi, ücret, maaş, ticari kazanç vb. düzenli geliri olmayanlar için 1.500 TL/ay, olanlar için 400 TL/ay’dır. Bursiyer, gelirinin sona ermesi durumunda tam burslu statüye, başka gelir elde etmeye başlaması halinde de kısmi burslu statüye geçirilir.

  alıntıdır...

 9. #9
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  293
  Arkadaşlar ben formu doldurdum, araştırma görevlisi olduğumuzu belirteceğimiz bir yer var mıydı? Ya da işe sahip olduğumuz ben göremedim de

 10. #10
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  09-2011
  Mesaj
  12
  ben de başvuru yaptım 84 le umudum yok ama bişi soracaktım.kabul edildiğimi varsayarsak eğer: ikinci dönem okulu dondursam ve diğer güz döneminde başlasam verilen yılda(ek 1 sene ) mezun olsam tazminat ödemek zorunda kalmam değil mi?

Sayfa 1 - Toplam 8 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı
  Burs ve Destek Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 27-05-2015, 19:44
 2. Yükseköğretimde Yurt, Burs ve Kredi Başvuru Tarihleri Belli Oldu
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 14
  Son Mesaj: 28-08-2012, 00:03
 3. Cevap: 2
  Son Mesaj: 23-09-2011, 23:46
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj: 29-08-2011, 09:55

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git