Bayburt Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Engin Editor
Engin Editor 15.06.2022
Güncellendi 15/06/2022
bayburt üniversitesi akademik personel alımı ilanı
bayburt üniversitesi akademik personel alımı ilanı

Bayburt Üniversitesi akademik personel alımı Resmi Gazetede yayımlandı. Bayburt Ünivetersitesi 15.06.2022 akademik personel ilanında yer alan detaylara aşağıda yer verilmiştir.

- Reklam -

İlan Tarihi : 15.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 28.06.2022
Kadro Sayısı : 45
Şehir : Bayburt
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta

Bayburt Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları

Bayburt Üniversitesi yayınladığı ilan duyurusunda “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24 ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer vermiş olup ayrıca ilanın devamında Öğretim Elemanı alınacağına dair ikinci bir duyuru da yayınlamıştır.

Bayburt Üniversitesi Akademik Personel Alımı Kadroları

Bayburt Üniversitesi Akademik Personel Alımı için Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadroları şu şekilde belirtilmiştir;

- Reklam -
FakülteBölümAnabilim Dalı / Pr.UnvanDerAdetNiteliği
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi
Eğitimi
Profesör11Doçentliğini Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (Fizik Eğitimi)
alanında almış olmak. STEM eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonProfesör11Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.
Politik kayırmacılık ve örgütsel adalet ilişkisi üzerine çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerDoçent11Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında almış olmak.
Göçün siyasal davranışlar üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent11Doçentliğini İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Sınıf eğitiminde çocuk edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe EğitimiDoçent11Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Yansıtıcı düşünme üzerine
çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletmeMuhasebe FinansmanDoçent11Doçentliğini Muhasebe Eğitimi alanında almış olmak. Teknoloji ve dijitalleşme
üzerine çalışmaları bulunmak.
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve
Sanatları
Siyer-i Nebi ve İslam
Tarihi
Doçent11Doçentliğini İslam Tarihi ve Sanatları alanında almış olmak.
Osmanlı ve Anadolu Selçuklu şehirlerinin tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTasavvufDoçent11Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Sünni mutasavvıflarla ilgili çalışmaları bulunmak.
İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDoçent11Doçentliğini Din Bilimleri alanında almış olmak. İslam referanslı toplumbilim arayışları üzerine çalışmaları bulunmak.
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıSiyer-i Nebi ve İslam TarihiDoçent11Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak. Farklı kültür ve toplumlarda İslam anlayışı üzerine çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Doçent11Doçentliğini Veterinerlik Fizyolojisi alanında almış olmak.
Sirkadiyen ritim fizyolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor
Beden Eğitimi ve SporDoçent11Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
öğrencilerinin liderlik yönelimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiDoçent11Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Sınıfsallıklar ve toplumsal yatkınlıklar üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
TarihOsmanlı Müesseseleri
ve Medeniyet Tarihi
Doçent11Doçentliğini Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olmak. Osmanlı
Devleti'nde şehirleşme üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
TarihYakın Çağ TarihiDoçent11Doçentliğini Yakın Çağ Tarihi alanında almış olmak.
Taşrada idarecilik üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
Halk EdebiyatıDoçent11Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olmak.
Türk mitolojisi ve kültürel miras üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriÖğretim TeknolojileriDr. Öğr. Üyesi31Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Eğitimde artırılmış gerçeklik üzerine çalışmaları
bulunmak.
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDr. Öğr. Üyesi31İlköğretim Matematik Bölümü lisans mezunu olmak. İlköğretim Matematik
Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Matematik eğitiminde öğrenme yol haritaları üzerine çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisatİktisat TeorisiDr. Öğr.
Üyesi
31İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim dalında yüksek lisans ve
doktora mezunu olmak. Küresel tedarik zinciri üzerine çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerDr. Öğr. Üyesi31İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat anabilim dalında tezli yüksek lisans
ve doktora yapmış olmak. Küreselleşme ve kadın istihdamı üzerine çalışmaları bulunmak.
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatlarıİslami Türk EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi31Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Tasavvuf eserleri
üzerine çalışmaları bulunmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili BelegatıDr. Öğr. Üyesi31Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında doktora mezunu olmak. Necîb Mahfûz üzerine çalışmaları
bulunmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam
Bilimleri
İslam HukukuDr. Öğr.
Üyesi
31İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Hukuku alanında doktora mezunu
olmak. Abdülganî En-Nâblusî üzerine çalışmaları bulunmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili BelegatıDr. Öğr. Üyesi31Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Türk müfessirleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapıDr. Öğr. Üyesi31İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Sonlu elemanlar yöntemiyle gerilme analizleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiDr. Öğr.
Üyesi
31Spor Bilimleri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak.
Performans değişkenleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme DiyetetikBeslenme DiyetetikDr. Öğr.
Üyesi
31Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik anabilim
dalında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiMüzikÜflemeli ve Vurmalı ÇalgılarDr. Öğr. Üyesi31Müzik veya Müzik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Müzik Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Flüt eğitimi üzerine çalışmaları
bulunmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiMüzikYaylı ÇalgılarDr. Öğr. Üyesi31Müzik veya Müzik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türk musikisi alanında
yüksek lisans ve sanatta yeterliliğini almış olmak. Saz ile kültür arasındaki ilişkiye dair çalışmaları bulunmak.
Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve EnerjiElektrik Pr.Dr. Öğr. Üyesi31Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya
Fizik Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Bilimsel süreç üzerine çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBüro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Pr.Dr. Öğr. Üyesi31Kamu Yönetimi Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Siyaset ve Sosyal Bilimler anabilim dalında doktora mezunu olmak. Osmanlı’da idari yapı üzerine çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve Sigortacılık Pr.Dr. Öğr. Üyesi31İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat anabilim dalında tezli yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Katılım bankacılığı alanında çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve OrganizasyonLojistik Pr.Dr. Öğr. Üyesi31İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat Politikası anabilim dalında doktora mezunu olmak. Yabancı sermaye yatırımları ve ihracat ilişkisi üzerine
çalışmaları bulunmak.
Demirözü Meslek YüksekokuluUlaştırma HizmetleriSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Pr.Dr. Öğr. Üyesi31İşletme Bölümünden yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Dijital marka etkinleştirme üzerine çalışmaları bulunmak.
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Elektronik ve OtomasyonMekatronik Pr.Dr. Öğr. Üyesi31Makine Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Makine Teorisi ve Dinamiği anabilim dalında doktora mezunu olmak. Titreşim bastırma
üzerine çalışmaları bulunmak.
Fakülte/ MYOBölümAnabilim DalıUnvanDerAdetALES
Puan Türü
Asgari Yabancı DilNiteliği
Aydıntepe Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Pr.Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)51EA-Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal Hizmet veya Sosyal Politika alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası sosyal hizmet alanında en az 5 yıl iş tecrübesine
sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerAnestezi Pr.Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)51SAY-Hemşirelik, Tıp Fakültesi veya Biyoloji bölümlerinden lisans ve tezli yüksek lisans
mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerAnestezi Pr.Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)51SAY-Tıp Fakültesi mezunu olmak ve lisans öğrenimi sonrası anestezi alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olmak veya Tıpta Uzmanlık derecesini Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alanında almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonSağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)51EA-Sağlık Yönetimi, Kamu Yönetimi, İktisat veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak veya belirtilen diğer alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sertifikasına
sahibi olmak.
Rektörlük-Merkezi Araştırma LaboratuvarıÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)51SAY50Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans ve tezli yüksek mezunu olmak. Taramalı Elektronik Mikroskobu Uygulamalı Eğitim Sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası alanında iş
tecrübesine sahip olmak.
Rektörlük-Kurumsal İletişim KoordinatörlüğüÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)51SÖZ50Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahibi
olmak.
Rektörlük-Teknoloji Transfer OfisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)51SAY50Nanomalzeme veya Kimya Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Lisans öğrenimi sonrası proje yöneticiliği tecrübesine sahip olmak ve en az iki TÜBİTAK projesinde yer almış
olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiAraştırma Görevlisi51SÖZ50Sosyoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Sosyoloji anabilim dalında doktora yapıyor
olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiUlaştırmaAraştırma Görevlisi51SAY50İnşaat Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapıyor
olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirAraştırma Görevlisi51SÖZ50İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri anabilim dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri anabilim dalında doktora
yapıyor olmak.

Bayburt Üniversitesi Akademik Personel Başvurusu Gerekli Evraklar

Bayburt Üniversitesi öğretim görevlisi alımına ilişkin gerekli belgeler şu şekilde verilmiştir;

  • Başvuru Dilekçesi,
  • Özgeçmiş,
  • Yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi (veya mezun belgesi),
  • ilgili alanda öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi,
  • İki adet fotoğraf,
  • ALES sonuç belgesi,
  • Yabancı Dil Sonuç Belgesi,
  • Deneyime ilişkin belge,

Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi alımına ilişkin belgelere ve başvuru formuna da üniversitesinin ilgili sayfasından erişebilirsiniz.

Yeni Akademik İlanlara Nasıl Ulaşırım?

En yeni akademik ilanlarını güncel şekilde takip etmek için sitemizde Akademik İlanlar sayfası altındaki ilanlara göz atabilir; Ayrıca günlük bir şekilde, yayımlanan akademik ilan haberlerini paylaştığımız  Telegram kanalına ücretsiz abona olup ilanlardan haberdar olabilirsiniz.

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir