Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak
       

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çeşitli alanlarda öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ANABİLİM DALIProfesörDoçentDr. Öğretim ÜyesiAÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI (GENEL DAHİLİYE)1Diabetes Mellitusun viral hepatit olgularında primer karaciğer
kanserinin cerrahi tedavi sonrası nüks üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
İÇ HASTALIKLARI(HEMATOLOJİ)1Hematoloji alanında doçent ünvanı almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI(HEMATOLOJİ)1Hematoloji yan dal uzmanı olmak.Eritrosit dağılım genişliğinin tetiklenmiş ve tetiklenmemiş venöz tromboemboliyi ayırt etmede
tahmin değeriyle ilgili çalışma yapmış olmak.
İÇ HASTALIKLARI(TIBBİ ONKOLOJİ)2Tıbbi onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ ONKOLOJİ)1Tıbbi onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
İÇ HASTALIKLARI(NEFROLOJİ)1Tıbbi nefroloji yan dal uzmanı olmak.
ACİL TIP1Acil Tıp alanında doçent ünvanı almış olmak.
ACİL TIP1Acil Tıp alanında doçent ünvanı almış olmak.
GÖĞÜS HASTALIKLARI1Tüberkülozlu olgularda hematolojik değişikliklerle ilgili çalışma yapmış olmak.
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON1Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları alanında çalışmaları olmak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Avrupa Board Sertifikası almış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI(ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ)1Çocuk kardiyolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.
KARDİYOLOJİ1Prediyabetik hastalarda sol atriyal mekanik fonksiyonlar üzerine çalışma yapmış olmak.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON1Flavanoidler ve hemodinamik monitörizasyon konularında deneysel çalışmalar yapmış olmak.
MİKROBİYOLOJİ1Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ1Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Spinal kord ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ1Omuzda rotator manşet yırtıklarında botulinum toksin uygulaması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI1Pediatrik oftalmoloji ve çocuklarda göz tarama yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
RADYOLOJİ1Benign prostat hiperplazisinin MR ile incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI1Morbid obezite hastalarında gece yeme davranışı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI1Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI1Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent ünvanı almış olmak.
KARDİYOLOJİ1Kardiyoloji alanında doçent ünvanı almış olmak.
ADLİ TIP2Tıp Fakültesi mezunu olmak.Adli tıp alanında doçent ünvanı almış olmak.
NÜKLEER TIP1Nükleer tıp alanında uzmanlığını almış olmak.
DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ1Tıp Fakültesi mezunu olmak.Tıp tarihi ve deontoloji alanında doçent ünvanı almış olmak.
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ1Tıp Fakültesi mezunu olmak.Tıp Eğitimi ve Bilişimi alanında doçent ünvanı almış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM HUKUKU1Doçentliğini İslam Hukuku alanından almış olmak. İslam Hukukunda İkrar ve Yargı Kararları konusunda çalışma yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ORTODONTİ1Ortodontik kök rezorpsiyonu ve ortodontik biyomekanik aparey
tasarımları konularında çalışmaları olmak ve Ortodonti alanında Doçentliğini almış olmak.
PEDODONTİ1Simule edilmiş immatür dişlerde kök kanal dolgu sistemlerinin sızıntı
ve kırılma dirençleriyle ilgili çalışma yapmış olmak ve Çocuk Diş Hekimliği alanında Doçentliğini almış olmak.
PEDODONTİ1Sistemik hastalık görülen çocuklarda büyükazı ve kesici diş hipomineralizasyonu risk faktörleri konusunda çalışma yapmış olmak ve Çocuk Diş Hekimliği alanında Doçentliğini almış olmak.
PERİODONTOLOJİ1Dişeti çekilmelerinde modifiye tünel tekniğinde farklı tedavi
yaklaşımları konusunda çalışması olmak ve Periodontoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlığını almış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE
MATEMATİKLOJİK
1Pozitif ve k-pozitif lineer operatörler dizisi için Korovkin tipli
yaklaşımlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ1Matematik Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.Homolojik
metotların grup teorisindeki uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ1Gelişim Psikoloji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK1Doçentlik ünvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim alanında almış
olmak.Biyoteknoloji veya Mikrobiyoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BİYOKİMYA1Kimya Bilim alanında Doçentliğini almış olmak. DNA’ya bağlanan antikanser bileşikler ve adrenerjik reseptör antagonistleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yüksek Lisans
yapmış olmak.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ1Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim alanında Doçentliğini almış
olmak.Türk-Macar İlişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
DENEYSEL PSİKOLOJİ1Klinik Psikoloji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.
SOSYAL PSİKOLOJİ1Sosyal Psikoloji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak.
TÜRK HALK EDEBİYATI1Doktorasını Halk Edebiyatı veya Halk Bilimi alanında yapmış
olmak.Türk Halk Bilimi alanında Doçentliğini almış olmak.
GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ1Doktora derecesini Sosyoloji anabilim dalından almış olmak. İslam, İbadet ve Kadın konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİMLERİ1Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında almış
olmak, Yerel yönetimler, kamu personel yönetimi, kamu politikaları ve çevre etiği konularında çalışmalar yapmış olmak.
YÖNETİM BİLİMLERİ1Siyaset Bilimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Siyaset Bilimi ve Yönetim Bilimleri Alanlarında; Yerel Yönetimler ve E-Yönetişim, Sivil Toplum, Sosyal Medya ve Siyaset konularında çalışmalar yapmış
olmak.
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT1Uluslararası İktisat alanında doçentliğini almış olmak, Dış Ticaret,
Enerji Ekonomisi, Ekonomik Büyüme konularında çalışmalar yapmış olmak.
MUHASEBE VE FİNANSMAN1Finans Bilim Alanında doçentliğini almış olmak, Sermaye
Piyasalarında Yapay Zeka ve Veri Madenciliği Uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ1Doçentliğini Sosyal Politika bilim alanında almış olmak, İş Sağlığı ve İş
Güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT POLİTİKASI1Makro İktisat Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. İş çevrimleri ve asimetri konularında çalışmalar yapmış olmak.
MALİ İKTİSAT1Maliye Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Mali İktisat alanında
çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET1Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği alanında yüksek lisans yapmış olmak.Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak. Sosyal
dışlanma alanında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL HİZMET1Sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
SOSYAL HİZMET1Halk Sağlığı alanında tezli yüksek yapmış ve Halk Sağlığı Hemşireliği
alanında doktora yapmış olmak.Kronik Hastalıkların Yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM YÖNETİMİ1Eğitim Yönetimi Alanında doçent ünvanı almış olmak. Yükseköğretim yaşam kalitesi ve öğrenci çeşitliliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME1Eğitim Fakültesi mezunu olmak. Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.Teknolojik Liderlik Davranışlarıyla İlgili Ölçek Geliştirme konularında çalışma yapmış
olmak.
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM1Eğitim programları ve öğretim alanında doçent olmak, Özyeterlik inancı kaynakları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ1Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Sosyal
bilgiler eğitiminde becerilerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ1Matematik Eğitimi Alanında Doçent Ünvanı almış olmak,
Teknopedagojik yeterlilik ve üstün yetenekli öğrenciler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
OPERA1Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi ya da Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Ses
Renkleri ve Duygu Durum alanında doktora çalışması yapmış olmak.
TİYATRO1Tiyatro lisans programından mezun olmak. Oyunculuk alanında doktora ya da sanatta yeterlik çalışması yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER2İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Uzaktan Eğitim Bilim dalında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEKATRONİK1Doktorasını Mekatronik Alanında yapmış olmak.
BİYOMEDİKAL1Doçentliğini Biyomedikal Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği
Alanından almış olmak ve Biyomedikal alanında çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR DONANIMI1Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak ve Bilgisayar Donanımı alanında çalışmalar yapmış olmak.
ELEKTRİK TESİSLERİ1Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak ve Elektrik Tesisleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ1Doçentliğini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji, Malzeme veya Maden Mühendisliği Alanlarından birinden almış olmak.
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ1Doçentliğini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji, Malzeme veya Maden Mühendisliği Alanlarından birinden almış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI1Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI1Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.
DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve Devreler ve Sistemler alanında çalışmalar yapmış olmak.
ELEKTRONİK1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve Elektronik alanında çalışmalar yapmış olmak.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ1Doçentliğini Makine Mühendisliği Alanından almış olmak.
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ1Doçentliğini Geomatik Mühendisliği Alanından almış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
1- Başvuru Dilekçesini,
2- T.C.Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,
3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
4- Üç adet fotoğraflarını,
5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
8- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.
– Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan ” Üniversitemiz
Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,
– Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,
– Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

       

Kolay Hobiler