Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

31 Temmuz 2018
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına,

Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 – T.C. Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,

2 – Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 – Üç adet fotoğraflarını,

4 – Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 – Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 – Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 – Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

  1. a) Özgeçmişlerini,
  2. b) Yayın listelerini,
  3. c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

– Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

– Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

– Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI Doçent Dr. Öğretim Üyesi AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent unvanı almış olmak. Protez kaide materyallerinin güçlendirilmesiyle ilgili çalışma yapmış olmak.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent unvanı almış olmak. Protez materyallerinin polisajlanmasıyla ilgili çalışma yapmış olmak.
PEİRODONTOLOJİ 1 Periodontoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Periodontal hastalığın tedavisi ile sistemik hastalık ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DİN BİLİMLERİ 1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 Göğüs Hastalıkları alanında doçentlik unvanı almış olmak. Pnömokonyosis ile ilgili çalışma yapmış olmak.
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI 1 Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Septumdeviasyonları konusunda çalışma yapmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI 1 Göz Hastalıkları alanında doçentlik unvanı almış olmak. Keratoplasti konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
FİZİK EĞİTİMİ 1 Fizik Eğitimi alanında doçent unvanına sahip olmak ve Kuantum Fiziğinin Öğretimi hakkında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent unvanına sahip olmak ve Beşeri ve Ekonomik Coğrafyalar hakkında çalışmalar yapmış olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler