Akademik Personel | 18 Temmuz 2019, Perşembe

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

9 Eylül 2018
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 – T.C. Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,

2 – Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 – Üç adet fotoğraflarını,

4 – Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 – Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 – Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 – Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

  1. a) Özgeçmişlerini,
  2. b) Yayın listelerini,
  3. c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

– Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri” nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

– Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

– Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı Doçent Dr. Öğretim

Üyesi

Açıklama
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sosyal Bilgiler Eğitimi 1 Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Deri ve Zührevi Hastalıklar 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında uzman olmak. Behçet Hastalığı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Enfeksiyon Hastalıkları 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzman olmak. Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak. Obsesif kompulsif bozuklukla ilgili çalışmalaryapmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

BENZER HABERLER