Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

23 Mayıs 2014
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 26.05.2014

SON BAŞVURU TARİHİ   : 09.06 2014

 

BİRİM/BÖLÜM Doçent Yardımcı

Doçent

Açıklamalar
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Biyokimya Anabilim Dalı 1   Deney hayvanlarındaantioksidantlar üzerine elektrik alan ve x ışınlarının etkileri konusunda çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 1    
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı   1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Seramik Anasanat Dalı   1 Seramik Anasanat Dalında doktora yapmış olmak.
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU
Konaklama İşletmeciliği Bölümü   1 Turizm, İşletme veya İktisat alanlarının birinde doktora yapmış olmak
       

Kolay Hobiler