Akademik Personel | 25 Ağustos 2019, Pazar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Aralık 2016
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve

Yukanda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ: 19.12.2016

SON BAŞVURU TARİHİ: 02.01.2017

Sınav Programı : Tarih : Saat : Yer:
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 06.01.2017 14.00 İlgili Birimlerde
Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR
BİRİM /BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 1 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık üzerinde çalışmış olmak, (Türkiyedeki Psikolojik Danışmanların çok Kültürlü Danışmanlık Becerisi)
Müzik Eğitimi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kentleşme ve Çevre Sorunları 1 Yerel Yönetimler alanında çalışma yapmış olmak.
Yönetim Bilimleri 1 Yönetim Bilimleri alanında çalışma yapmış olmak.
İstatistik 1 Uygulamalı Matematik alanında çalışmış olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi 1
Protetik Diş Tedavisi 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eski Türk Edebiyatı 1
Türk Halk Edebiyatı 1 Türk Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Psikoloji 1 Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak, Bölgesel Kalkınma alanında çalışma yapmış olmak.
       

BENZER HABERLER