Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

2 Haziran 2016
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23.25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7)

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı : Tarih : 20.06.2016 Saat :10:00 Yer: İlgili Birimlerde
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı
Profesör Doçent Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR
BİRİM /BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
TIP FAKÜLTESİ
Psikiyatri 1
Nöroloji 1 Multipl Sklerozlu hastalarda başa çıkma stratejileri konusunda çalışmış olmak.
Nöroşirurji 1
Tıbbi Genetik 1 Tıbbi Genetik alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi 1 OFF-PUMP Kroner Cerrahide Çalışmış olmak ve Robotik Kardiyak Cerrahi Katılım belgesi almak.
Gastronoloji 1 Gastroenteroloji alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Biyokimya 1 Tıpta Doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler 1 Avrupa güvenliği iş birliği teşkilatı konusunda çalışmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak, Örgütsel sessizlik konusunda çalışmış olmak.
YABANCI DİLLER YO.
Yabancı Diller YO. 1 Almanca Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Kanay alanında çalışmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Uygulamalı Matematik 1 Potansiyel Teoride Bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik 1 Hyers-Ulam Kararlılık üzerine çalışmaları olmak.
Genel Biyoloji 1 Balık vitellogenini ve endokrin bozucu kimyasallar üzerine çalışmış olmak.
Organik Kimya 1 Peliklorlu Norbornen Sistemlerinden Siklopentonoid ve Siklitol Türevlerinin Stereo seçici sentezi üzerine çalışmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Poleoantropoloji 1
VAN SAĞLIK YO.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kimya Eğitimi 1 Deneyimli Kimya öğretmenlerinin pedegojik alan bilgileri ile ilgili çalışmış olmak.
İlköğretim Matematik Eğitimi 1 Klasik eşitsizlikler ile ilgili çalışmış olmak.
Sınıf Eğitimi 1 Diyabette Antidiyabektik, Antioksidan, 8-OHd6 ve koruyucu etkileri üzerine çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK.
Proses ve Reaktör Tasarımı 1
       

Kolay Hobiler