Akademik Personel | 16 Temmuz 2019, Salı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alacak

23 Aralık 2016
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ: 19.12.2016

SON BAŞVURU TARİHİ : 02.01.2017

Sınav Programı: Tarih: Saat: Yer:
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 06.01.2017 14.00 İlgili Birimlerde
BİRİM / BÖLÜM Yardımcı Doçent AÇIKLAMALAR
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 1 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık üzerinde çalışmış olmak, (Türkiyedeki Psikolojik Danışmanların çok Kültürlü Danışmanlık Becerisi)
Müzik Eğitimi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kentleşme ve Çevre Sorunları 1 Yerel Yönetimler alanında çalışma yapmış olmak.
Yönetim Bilimleri 1 Yönetim Bilimleri alanında çalışma yapmış olmak.
İstatistik 1 Uygulamalı Matematik alanında çalışmış olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi 1
Protetik Diş Tedavisi 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eski Türk Edebiyatı 1
Türk Halk Edebiyatı 1 Türk Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Psikoloji 1 Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak, Bölgesel Kalkınma alanında çalışma yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Moleküller Biyoloji ve Genetik 1 Hücre Kültüründe Antioksidan Metabolizması üzerinde çalışmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tefsir 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak, ÖSYM tarafından yapılan dil sınavı Arapça’dan en az 80 almış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Hastalıklar 1 Balık Hastalıkları alanında Moleküler Genetik alanında çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Acil Tıp 1 Kemik kırıklarında ultrason etkinliği deneyimi konusunda çalışması olmak.
Anesteziyoloji 1 Ratlarda deksketoprofen trometamolün böbrekler üzerine etkisini çalışmış olmak
Genel Cerrahi 1 Laparoskopik kolorektal cerrahisinde master sertifikası olmak.
İç Hastalıkları 1 Onkoloji alanında uzman olmak
İç Hastalıkları 1 Nefroloji uzmanı olmak
İç Hastalıkları 1 Gastroenteroloji alanında uzman olmak
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları 1 KBB, baş – boyun cerrahisi yeterlilik belgesi olmak
Radyodiognastik 1 Meme Lezyonlarında Kontrast madde etkinliği üzerinde çalışmış olmak, Memede görüntüleme ve klinik doppler USG uygulamaları kursu almış olmak.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mineraloji – Petrografi 1 Düşük sıcaklık termo – kronoloji alanında çalışmış olmak.
Bölge Planlama 1 Kentsel ulaşım alanında çalışmış olmak.
Şehircilik 1 Kentesl politika planlaması alanında çalışmış olmak.
       

BENZER HABERLER