Akademik Personel | 10 Şubat 2021, Çarşamba

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

7 Mayıs 2017
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

  1. a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
  2. b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddede belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
  3. c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 02.05.2017

SON BAŞVURU TARİHİ   : 16.05.2017

 

 

                    Sınav Programı                                    Tarihi      Saat           Yer          
   Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 22.05:2017 10:00 İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAM

YardımcıDoçent
TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI 1 Nefroloji uzmanı olmak. Böbrek nakli ile ilgili 3 yıl çalışmış olmak.
İÇ HASTALIKLARI 1 Hemotoloji alanında yan dal yapıyor olmak.
NÜKLEER TIP 1 Alanında uzman olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak veöğretmenlerin karşılaştıkları

güçlüklerle ilgiliçalışma yapmış olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler