Akademik Personel | 23 Mayıs 2020, Cumartesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

17 Nisan 2017
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 – Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2 – Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3 – Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4 – Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7 – İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.04.2017

SON BAŞVURU TARİHİ        : 02.05.2017

 

Sınav Programı Tarihi Saati Yer
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 05/05/2017 14:00 İlgili Birimlerde

 

Birim/Bölüm Profesör Doçent Yardımcı Doçent
Anabilim/Anasanat Dalı/Program
ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ
Sayısal Yöntemler 1
FEN FAKÜLTESİ
Uygulamalı Matematik 1 Potansiyel teori üzerine çalışması olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Kulak- burun-Boğaz Hastalıkları 1
İç Hastalıkları 1
Radyodiognastik 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 Fetal anomalilerin saptanmasında dört boyutlu ultrasonografinin yeri, Laparoskopik cerrahiler üzerine çalışmış olmak.
VETERİNERLİK FAKÜLTESİ
Veterinerlik Paratizolojisi 1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız