Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

13 Nisan 2018
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

  1. a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
  2. b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
  3. c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

3) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

6) İLK BAŞVURU TARİHİ       : 09.04.2018

SON BAŞVURU TARİHİ       : 24.04.2018

 

BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI/ PROGRAM DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
FEN FAKÜLTESİ
GENEL FİZİK 1 Schottky Diyotlarda Depletion Parametreleri Konusunda Çalışmış Olmak.
NÜKLEER FİZİK 1 Reaktörlerde Kullanılan Malzemelerde Nötron Yakalama ve Gama Yayınlaması Tesir Kesitleri Konusunda Çalışmış Olmak.
YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ 1 Dış Galaksilerde Moleküler Gazın Mm/Mm-Altı Dalga Boylarında Gözlemi ve Analizi Konusunda Çalışmış Olmak.
ANALİTİK KİMYA 1 Biyokütle İçerikli Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Üzerine Çalışması Olmak.
GENEL BİYOLOJİ 1 Makrofunguslar Üzerine Çalışmış Olmak.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ 1 Lepidoptera Üzerine Moleküler Çalışmalar Yapmış Olmak.
BİYOKİMYA 1 Hücre Kültürü ve Comet Analizleri Üzerine Çalışmış Olmak.
TIP FAKÜLTESİ
SPOR HEKİMLİĞİ 1 Fizik Tedavi Uzmanı Olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KELAM 1 Kelam Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ 1 Eğitim Sorunları Üzerine Çalışmış Olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER