Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Mart 2018
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

  1. a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
  2. b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
  3. c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ       : 19.03.2018

SON BAŞVURU TARİHİ       : 02.04.2018

 

BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM Profesör Doktor Öğretim Üyesi
TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ 1
İÇ HASTALIKLARI (GASTROENTEROLOJİ) 1
İÇ HASTALIKLARI (MEDİKAL ONKOLOJİSİ) 1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ 1 İNCİ KEFALİ VE VAN GÖLÜ HAVZASI SU KAYNAKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMASI OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ 1 MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK, POMZA İLE İLGİLİ ÇALIŞMIŞ OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GENEL TÜRK TARİHİ 1 CUMHURİYET DÖNEMİ KAMU HARCAMALARI VE YATIRIMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 KAVRAMSAL ENTEGRASYON VE ÇOKLU ZEKAALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
SINIF EĞİTİMİ 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
TARİH EĞİTİMİ 1 OSMANLI TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK CERRAHİSİ 1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER