Akademik Personel | 29 Mayıs 2020, Cuma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Ocak 2018
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8) İlk Başvuru Tarihi :  28.12.2017

Son Başvuru Tarihi    :  11.01.2018

Sınav Programı          :  Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

Tarih                          :  15.01.2018

Saat                            :  10:00

Yer                             :  İlgili Birimlerde

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Doçent Yardımcı Doçent
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PEDODONTİ 1
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1
TURİZİM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
SEYHAT İŞLETMECİLİĞİ A.B.D 1 Turizm Fakültesi veya Turizm Yüksekokulu mezunu olmak ve ilgili alanda çalışması olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE TARİHİ 1
FELSEFE TARİHİ 1
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ 1 Doğu Anadolu Demir Çağ Seramikleri alanında çalışmış olmak.
UYGULAMALI SOSYOLOJİ 1 Kanaat önderliği üzerine çalışmış olmak.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 Eski Türk Edebiyatında İmge Araştırmaları Yapmış Olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1 Radyasyon Zırhlama Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 Eğitim Bilimleri Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Pozitif Psikoloji Konusunda Çalışmış Olmak.
FEN FAKÜLTESİ
YOĞUN MADDE FİZİĞİ 1 Nanokristallerin kızıl ötesi spektroskopisi ile tayini konusunda çalışmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 1
TASAVVUF 1
DİN SOSYOLOJİSİ 1 İlgili alanda Doktora Yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BİNA BİLGİSİ 1 İlgili alanda Doktora Yapmış olmak.
PEYZAJ MİMARLIĞI 1 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunu Olup, Şehir bölge planlama alanında Doktara Yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ 1
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 1 Havza yönetimi konusunda çalışmış olmak.
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ECZANE HİZMETLERİ PR 1 Diyabetle ilgili çalışmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI 1 Deney hayvanlarında böbrek hastalıkları üzerinde çalışmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız