Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Yurtdışındaki Tüm Kamu Personelinin İzinleri Durduruldu

Yurtdışındaki Tüm Kamu Personelinin İzinleri Durduruldu
       

Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması ile İlgili 2017/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi.

2 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Başbakanlıktan:
Konu : Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması

GENELGE
2017/3

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde; “Anayasa Değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır. ” hükmüne yer verilmiş olup bu hüküm çerçevesinde; Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması tarihi, Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarihli ve 74 sayılı kararı ile 16 Nisan 2017 olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte; Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halk oylamasında, bulundukları ülkelerde veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulacak sandıklarda oy kullanabileceklerdir. Bu kapsamda; Yüksek Seçim Kurulunun 15 Şubat 2017 tarihli ve 101 sayılı kararı ile, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 57 ülkede 27 Mart 2017-09 Nisan 2017 tarihleri arasında ve azami 14 gün süre ile oy kullandırılmasına, oy verme başlangıç tarihlerinin ve oy kullanma sürelerinin ülkelere göre farklı olabileceğine ancak oy kullanmanın son gününün 09 Nisan 2017 olduğuna karar verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 101 sayılı kararı ile oy kullanma tarihleri belirlenen 57 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin yurt dışında yapılacak halkoylamasında görev almalarının gerekmesi nedeniyle, mezkur kararda belirtilen ülkelerde görev yapan tüm kamu görevlilerinin izinleri, kararda belirtilen oy kullanma tarihleri süresince durdurulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bİnali YILDIRIM
Başbakan

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.