Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Yurtdışındaki Akademisyen Tabiplere Zorunlu Hizmet Affı Geliyor

18 Ağustos 2016
Yurtdışındaki Akademisyen Tabiplere Zorunlu Hizmet Affı Geliyor
       

Mecliste görüşülmekte olan torba tasarıyla, yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenlerden, Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunanlara zorunlu hizmet affı getiriliyor.

MADDE 32 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 16- Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.”

Bu maddeye göre, yurt dışında görev yapan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler, Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunduklarında, Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

       

Kolay Hobiler