GündemManşet Haber

Yurtdışında Okumanın Yolları

Farklı kültürler ve insanlar tanımak, ufku genişletmek, dil öğrenmek, yabancı şirketlerde staj yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri için yurtdışında birçok eğitim seçeneği var. Bu sayede öğrenciler bir yandan başka bir ülkede tek başına yaşamayı öğrenirken bir yandan da eğitimlerini güçlendirip gelecekleri için yatırım yapıyor.

Her liseli ve üniversiteli, artık öğrenciyken yurtdışındaki hayatla tanışmalı. Bu onların hem gelecek kariyerleri, hem de kişisel gelişimleri için çok önemli. Teknolojinin de gelişimiyle birlikte ‘küresel bir köy’ haline gelen dünyada hayatta kalmak için artık bir okul mezunu olmak yetmiyor. Farklı kültürler tanımak, birkaç dil bilmek, teknolojiye hâkim olmak da gerekiyor. Öğrencilik yılları da bunların gerçekleştirilebileceği en güzel dönem. Ayrıca tüm hayata katkısı da unutulmamalı. Bu programlarla ufkunu genişletmek, gençlik hatıraları biriktirmek, uluslararası boyutta arkadaşlıklar kurmak da mümkün.

Günümüzde, “Nereye gideyim, nasıl öğreneyim, param da yok” diyenler için burslu, burssuz birçok olanak var. İsteyen Ulusal Ajans ve Türk Kültür Vakfı ile YÖK’ün sunduğu burslu imkânlardan yararlanabilir, isteyen parasını verip yazın dilediği ülkeye gidebilir.

Türkiye Ulusal Ajansı’ndan staj ve üniversite eğitimi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sunulan üniversite eğitimi ve stajdan faydalanmak isteyen öğrencilerin örgün eğitimde kayıtlı olması, not ortalamasının en az 2.20-4.00 arasında, ikinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının ise en az 2.50-4.00 aralığında olması şartı aranıyor. Üniversiteler, programlara katılacak öğrencileri AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nin belirlediği kriterlere göre seçiyor. 2014-2015 dönemi öğrenci öğrenim ve öğrenci staj başvurularının değerlendirilmesinde akademik düzey ve dil seviyesinin yüzde 50 oranında başarı kriteri aranacak. Bu programlara katılan öğrenciler 1 yıla kadar yurtdışı deneyimi fırsatı yakalayabiliyor. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen programlar şöyle:

Erasmus+ Gençlik

Kapsamı ne?: 2014-2020 döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Gençlik programı, kurumsal olarak program üyesi ülkelerle kuracakları proje ortaklıkları yoluyla yurtdışında eğitim, öğretim, öğrenim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışma imkânı sunuyor.

Hangi ülkeler var?: Genelde Avrupa ülkelerini kapsıyor. Üniversitelerin yaptığı ikili anlaşmalara göre öğrencilere seçenek sunuluyor.

Kimler yararlanabilir?: Hem liseliler hem üniversitelilerhem mezunlara açık. 13-30 yaş arası. Desteklerden yararlanmak için dil bilme şartı yok. Öğrenciler bir grup kurarak programdan faydalanabilirler. Örneğin, en az dört genç bir araya gelerek grup oluşturabilir ve proje başvurusu yapabilir. Projeler sanat, çevre, fotoğrafçılık gibi alanların yanı sıra toplumsal konularda da olabilir.

Başvuru ne zaman?: Erasmus+ Gençlik projeleri için üç başvuru dönemi var: 4 Şubat, 30 Nisan, 1 Ekim 2015.

Avrupa Gönüllü Hizmeti

Kimler yararlanabilir?: Hem liseli hem üniversiteli hem de mezunlar yararlanabilir. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) ile 17-30 yaş arası gençler, 1 yıla kadar Avrupa’da diledikleri bir ülkede gönüllü faaliyetlerde yer alabiliyor. Kültürlerarası iletişim becerilerini arttırabiliyorlar. Yeme-içme, konaklama ve yol masrafları karşılanıyor.

Hangi ülkeler var?: 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve Türkiye, Makedonya, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’ı içine alan program ülkeleri ile Erasmus+ Programı başvuru rehberinde belirtilen AB’ye komşu ortak ülkeleri kapsıyor.
Erasmus+Okul Eğitimi ve Erasmus+ Mesleki Eğitim

Kimler yararlanabilir?: Meslek liseliler için. Her iki faaliyet kapsamında okullara proje yapma imkânı sunuluyor. Öğretmenlerinin yapacağı projeler ile öğrenciler, yurtdışında kısa veya uzun dönemli eğitimlerin yanı sıra proje faaliyetlerine de katılabiliyor. Erasmus+ Mesleki Eğitim projeleri ile meslek lisesi öğrencileri ve çıraklar yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan meslek okulunda staj yapabiliyor. Bu programa okullar aracılığıyla başvuruluyor.

Erasmus+ Yükseköğretim Programı

Neleri kapsıyor?: Üniversiteliler için. Öğrencilere bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görebilmenin yanı sıra yurtdışında staj yapabilme imkânı da sağlanıyor. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Ajansı, üniversitelerin başvurularını değerlendiriyor. Üniversitelere toplu olarak hibe aktarımında bulunuyor.

Bursu ne kadar?: Öğrencilere aylık ülke bazında değişen ve Avrupa Komisyonu’nca belirlenen hibe tutarları tahsis ediliyor.

Mevlana’yla Moğolistan da var, Yeni Zelanda da
Hangi ülkeler var?: Üniversitede ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Ürdün, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan gibi ülkeye gitmek isteyenler için bir program da YÖK sunuyor.
Kimlere yönelik?: 23 Ağustos 2011’den bu yana uygulanan Mevlana Değişim Programı, hem farklı ülkelerde hem de Türkiye’de Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlıyor. Katılımcılar, bir ya da iki yarıyıl programdan faydalanabiliyorlar.
Şartları neler?: Aranan şartlar arasında genel akademik not ortalamasının lisans ve ön lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2,5 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 3 olması bulunuyor. Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, eğitim süresi içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam ediyor. Kayıtlı oldukları kendi üniversitelerine ödemeleri gereken katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeye devam ediyorlar, fakat gittikleri kuruma herhangi bir ücret ödemiyorlar.
Bursu ne kadar?: Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik standartlarına göre hesaplanıyor ve ülkeden ülkeye değişiyor.

AFS Kültürlerarası Programları

blankAmerican Field Service’in (AFS) temelleri 1. ve 2. Dünya Savaşları’nda ambulans şoförlüğü yapan gönüllülere dayanıyor. Liselilere yönelik AFS Kültürlerarası Programları, 1947 yılında başladı. Temeli, farklı kültürlerden insanlar arasında kurulacak ilişkiler sayesinde önyargıların yıkılması, hoşgörü ve kültürlerarası anlayışın artmasıyla dünya barışının sağlanacağı inancını taşıyan gönüllülerin girişimleriyle atıldı.

5 bini aşkın öğrenci gitti

1947’den bu yana 380 binden fazla katılımcı 50’yi aşkın ülkede kültürlerarası değişim programlarına katıldı. Türkiye’de ise 1952 yılından bu yana sürdürülen AFS programlarıyla 5 binden fazla katılımcı yurtdışına gitti, 4 binden fazla aile, bir AFS öğrencisi konuk etti.

Dünya çapında her yıl 12 binden fazla öğrencinin faydalandığı AFS Kültürlerarası Programları her ülkede bulunan profesyonel ofis çalışanlarının koordinasyonu ve 120 binden fazla aktif gönüllünün desteğiyle sürdürülüyor.

Neleri karşılıyor?: İhtiyacı olan öğrenciler için maddi destek ve sponsorların bulunması konusunda görüşmeler yapılıyor. Öğrencilerin yurtdışındaki yeme, içme, barınma, öğrenim, geniş kapsamlı sağlık sigortası, gidiş-geliş uluslararası ulaşım, sene içi ve dönüş oryantasyon aktivitelerinin masrafları sponsor kurumların desteği, bireysel burslar, öğrenci katkı payları, aile, okul ve çevrenin katkısıyla karşılanıyor. Aile yerleştirmelerinde misafir eden ülkenin kararları geçerli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı programın Türkiye’deki yürütücüsü olan Türk Kültür Vakfı (TKV) yurtdışında öğrenci adına yerleştirme yapmıyor.

Başvuruda not ortalaması önemli

Kimler başvurabilir?: Lise öğrencileri…
AFS’ye başvuru yapmak isteyenlerin T.C. vatandaşı olması, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Özel Öğretim Genel Müdürlüklerine bağlı tüm liselerdeki hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarına devam etmek ya da kız teknik öğretim, erkek teknik öğretim ile ticaret ve turizm öğretimi genel müdürlüklerine bağlı liselerin son sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

Şartları neler?: Öğrencilerin son iki öğretim yılı sonu not ortalamasının 5’lik not sistemine göre 2 ve üzerinde olması ve son iki öğretimyılı not ortalamalarında hiçbir dersten ‘sıfır’ ya da ‘1’ almamış olmaları yeterli.

40 ülke seçeneği var

Başvuru ne zaman?: Kriterlere uyan öğrenciler, TKV’nin resmi web sitesi www.afs.org.tr’den her yıl eylül ayı içinde programın değerlendirmelerine başvurarak katılabilir. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olan adayların yurtdışına gidişleri, yapacakları ülke tercihine göre, kendilerine uygun bir aile ve okul bulunursa gerçekleşiyor.

Hangi ülkeleri kapsıyor?: Programla yaklaşık 40 ülkeye öğrenci gönderiliyor ve ülkelerin okul sistemleri, vize uygulamalarına göre başvuru koşulları değişiyor. Bütün aşamaları geçenler AFS ile başta ABD olmak üzere Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika, Hollanda, Letonya, Macaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre, İspanya, İzlanda, Polonya, Rusya, İtalya, Fransa, Kanada, Endonezya, Norveç, Kosta Rika, Şili, Arjantin, Brezilya, Letonya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Çin ve Japonya gibi ülkelere gidebiliyorlar.

Parasını öderim diyenlere…
Bir de hem lise hem de üniversite öğrencileri için çeşitli özel eğitim danışmanlık şirketlerinin yürüttüğü ve yazın açılan sanat, spor ve dil okulları var. En çok tercih edilen ülkeler ABD ve İngiltere. Lise öğrencileri genellikle yazın 2-6 haftalık programlara katılabiliyor. Klasik yaz okulları, yoğun dil eğitimi programlı yaz okulları, sanat veya spor ağırlıklı yaz okulları liselilerin tercihleri arasında.

Haftalık ücretleri İngiltere’de 650 pounddan, ABD’de 1000 dolardan ve Fransa’da 500 eurodan başlıyor. Konaklama masrafları bu ücretlere dahil.

Dil okullarının kurs ücretleri ise ABD’de haftalık 300 dolardan, İngiltere’de 250 pounddan başlıyor.

Konaklama için en ekonomik seçenek ise aile yanında kalmak. Haftalık aile yanı konaklama ücretleri ABD’de 250 dolardan, İngiltere’de 100 pounddan başlıyor. Tabii uçak bileti, vize ve kişisel harcamalar için ayrı bir bütçe gerekiyor.

Zamanın varsa tüm yıl, yoksa yaz aylarında

Lise ve üniversitelilere yönelik başlıca AFS Kültürlerarası Programları şöyle:

Üniversite değişimi

2014-2015 öğretim yılında mezun olacak ve halen üniversite eğitimine devam eden öğrencilere yönelik program kültürlerarası deneyim fırsatı sunuyor. ABD, Arjantin, Filipinler, Kolombiya, Meksika ve Peru’ya gitmek isteyen üniversiteliler 9 Ocak 2015 akşamına kadar istenen bilgilerle birlikte, hangi ülkeye neden gitmek istediğini belirten e-postayı turkey@afs.org adresine gönderebilir. KENNEDY-LUGAR YOUTH EXCHANGE AND STUDY PROGRAMLARI (YES) Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Eğitim ve Kültür Bürosu fonlarıyla desteklenen, lise düzeyinde bir değişim programı YES.
Bu program kapsamında Mısır, Arnavutluk, Senegal, Sierra Leone, Endonezya, Güney Afrika, Malezya, Filipinler, Türkiye, Hindistan, Gana ve Suudi Arabistan gibi 40’tan fazla ülkeden 15–17 yaş arası öğrenciler bir yıl boyunca Amerikalı ailelerin yanında kalarak öğrenimlerine Amerikan liselerinde devam ediyor. YES öğrencilerinin seçimini ve yerleştirmesini yapan değişim programları (AFS, ACES, AIFS/AYA, American Councils, ASSE, AYUSA International, CCI, CIEE, FLAG, IRIS, NW Services PEACE Program, PAX, STS Foundation, World Learning, World Link, iEARN, AMIDEAST) YES programına dahil olan gençlere bu imkânı sağlamak için YES Konsorsiyumu kurdu. YES Konsorsiyumu’nun Türkiye’deki ortak organizasyonu Türk Kültür Vakfı. Vakıf, YES bursu aday öğrencilerini 5 aşamalı bir değerlendirme sonunda seçiyor.
Programa katılan öğrenciler, ABD’de gönüllü ailelerin yanında kalarak lise eğitimlerine devam ediyorlar.

Yaz programları

AFS Yaz Programları, bir eğitim yılı boyunca yurtdışında kalamayacak öğrenciler için çeşitli alternatifler sunuyor. 2 ile 6 hafta süren program, öğrenciye kültürel deneyim, dil programı ve toplum hizmeti üzerine yoğunlaşıyor. Katılımcılar seçtikleri ülkelerin programlarına göre aile yanında ya da yurtta konaklıyorlar. AFS Yaz Programları öğrencilere başka bir kültürü keşfetmek, derslere katılmak ve yerel halk ile ilişki kurabilmek gibi deneyimler sunuyor. Programa başvurular ocak ayından itibaren başlıyor.
Öğrenciler AFS Yaz Programları ile Japonya, Çin, Danimarka, Letonya, Macaristan, İngiltere, İspanya, İtalya, Paraguay, ABD ve Kanada gibi ülkelere gidebiliyor.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu