Akademik Personel | 29 Kasım 2020, Pazar

Yurtdışı Bursları Düzenlemesi Yayımlandı

17 Haziran 2014
Yurtdışı Bursları Düzenlemesi Yayımlandı
       

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın “Türkiye Bursları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın, “Türkiye tarafından uluslararası öğrencilere verilen ve Türkiye bursları olarak adlandırılan burslara ilişkin usul ve esasları belirlemek” amacıyla yayımlandığı yönetmelikte, Türkiye burslarının hedefi şöyle sıralandı:

-Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerini desteklemek,

-Türkiye’nin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak,

-Kamuoyunda uluslararası öğrenci farkındalığını artırmak,

-Uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,

-Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaları teşvik etmek,

-Nitelikli, rekabet edebilen ve çeşitliliklere karşılık verebilen burs programları geliştirmek.

Burs programları; Türkçe dil öğretimi, önlisans, lisans, lisansüstü ve araştırma burs programlarından bir veya birden fazlasını kapsayacak. Burs programlarına yalnızca yabancı uyruklular başvurabilecek. Türk vatandaşları ile çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar, Türkiye burslarından faydalanamayacak.

Öğrencilerin yükümlülükleri neler?

-Adaylar, başvuru ve evrakların teslimi aşamasında verdikleri bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

-Öğrenciler, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve doğru bir şekilde göndermekle yükümlüdürler.

-Öğrenciler, öğrenimlerini kesintisiz ve başarıyla tamamlamak için gerekli özeni göstermekle yükümlüdürler.

-Öğrencilerin burs aldıkları süre içerisinde Türkiye’de kalmaları esastır.

-Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, eğitim gördükleri öğretim kurumları disiplin hükümlerine ve barındıkları yurtların kurallarına uymak zorundadırlar.

-Öğrencilerin, ülkelerinde bulundukları esnada öğrenimlerine devam etmelerine engel teşkil eden bir durum olduğunda bu durumu gecikmeksizin ilgili dış temsilciliğe bildirmeleri ve durumlarını kanıtlayan belgeleri temsilciliğe sunmaları gerekir.

-Öğrencinin Türkiye’deki öğrenimini tamamladıktan sonra altı ay içerisinde ülkesine dönmesi esastır.

       

Kolay Hobiler