Akademik Personel | 24 Eylül 2020, Perşembe

Yükseköğretim Kurulu Lisans ve Önlisans Programlarını Yeniden İsimlendiriyor

15 Kasım 2019
Yükseköğretim Kurulu Lisans ve Önlisans Programlarını Yeniden İsimlendiriyor
       

Yükseköğretim Kurulu aynı içerikte ama farklı isimlerde olan Lisans ve Önlisans programlarının yeniden isimlendirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Türkiye’de 2191 adet lisans ve önlisans programı bulunduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu  gerek akademi camiasında gerek kamu kurumlarında ve mezun olan öğrencilerin iş hayatında bu durumun şikayet konusu olduğu söylendi. Yapılan çalışmayla ilgili tüm paydaşların fikirlerine önem verildiğini ve konuyla ilgili görüş ve tekliflere açık olunduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu açıklaması şöyle;

Yükseköğretim Kurulu Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması Açıklaması

Yeni YÖK olarak yükseköğretim ile ilgili geniş kitleleri ilgilendiren düzenlemeler için alakadarların, yani paydaşların görüş ve tekliflerine her zaman önem vermekteyiz. Bu düşünceden hareket edilerek bilindiği üzere geçmiş yıllarda “Askıya Çıkarma” uygulaması başlatılmıştır. Pek çok kurum tarafından da örnek alınmaya başlanan bu uygulamamız bağlamında akademi ve dış paydaşlarının görüş ve tekliflerini düzenlemelerimizde dikkate almaktayız.

Mevcut yükseköğretim sistemimizde 2.191 adet farklı isimde ön​lisans ve lisans programı bulunmaktadır. Konu üzerinde yapılan çalışma sonucunda bazı programların aynı içeriğe, ancak farklı isimlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Nitekim bu durumun açtığı sorunlar ve savrukluk gerek akademi camiası gerek kamu kurumları gerekse dış paydaşlar tarafından da çeşitli vesileler ile şikâyet şeklinde dile getirilmektedir.

Diğer taraftan önlisans ve lisans programlarından aynı içeriğe sahip fakat farklı isimli olanlardan mezun olan öğrenciler iş hayatında bazı mağduriyetler yaşamaktadır. Ayrıca bu mezunlar ulusal ve uluslararası akademik hareketlilikte isim farklılığından dolayı bazı engellerle karşılaşmaktadırlar. Yurtdışından gelen öğrenciler için de aynı şekilde sorun oluşturmaktadır. Bu mağduriyet ve kargaşaya son vermek amacıyla bir yıl kadar önce yükseköğretim sistemimizdeki önlisans ve lisans programlarını yeniden isimlendirme ve tasnif etme çalışması başlatılmıştır.

Ön​lisans ve lisans programları, “UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması” da dikkate alınarak muhtelif üniversitelerden eğitim alanlarına özgü seçilmiş öğretim üyelerinden oluşturulan çalışma komisyonlarının önerileri doğrultusunda yeniden isimlendirildi ve sınıflandırıldı. Üniversitelerin bünyelerindeki mevcut programlar başta olmak üzere taslak çalışmada yer alan bütün programlara ilişkin görüş ve önerilerin, aşağıda belirtilen örnek formata uygun biçimde [email protected] adresine, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla iletilmesi rica olunur.

Yapılacak bu düzenleme yükseköğretim sistemi için önemli fırsatlar taşımaktadır. Sizlerin konuya ilişkin görüşleri ve teklifleri bizler için önemlidir. Üniversitelerin, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, odaların, meslek örgütlerinin, iş çevreleri ve diğer paydaşların görüş ve önerileri askıya çıkarılan bu çalışmanın daha nitelikli olmasına katkı sağlayacaktır.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.