Akademik Personel | 25 Eylül 2020, Cuma

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan Kamu Görevinden Çıkarma Kararı

7 Mayıs 2015
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan Kamu Görevinden Çıkarma Kararı
       

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünce Ali Bayram Çelik hakkında “30 Ekim-21 Aralık 2012 tarihleri arasında faklı tarihlerde toplam 11 gün göreve gelmediği” iddiasıyla yapılan soruşturma sonucunda; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9.maddesinin (b) fıkrası uyarınca “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılması, ancak daha önceden de almış olduğu iki kez “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” bulunması nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 15.maddesinde belirtilen “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır verilir” hükmüne göre işlem yapılarak, “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 16.10.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2014/184 sayılı karar ile “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, Ali Bayram Çelik’in görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16.10.2014 tarihli toplantısında alınan 2014/184 sayılı kararla; Ali Bayram Çelik’in Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9/b ve 15. maddeleri uyarınca “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Kaynak : YÖK

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.