Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu 2. Toplantısını Yaptı

8 Şubat 2019
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu 2. Toplantısını Yaptı
       

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki yılın ikinci toplantısında, öğretmenlik lisans programlarıyla ilgili kontenjan planlamasında MEB’in ihtiyaçlarının dikkate alınmasına karar verildi.

 

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu, 2019 yılının ikinci toplantısını yaptı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde mevcut eğitim programlarının kontenjan planlanmasında ihtiyaç analizi yapmak, yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulları belirlemek üzere oluşturulan Kurul, yılın ikinci toplantısını YÖK’te gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki toplantıya, kurul üyesi olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yetkililerle YÖK’ten ilgili birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan ve Başkan Yardımcısı Yinal Yağan tarafından sunulan “Eğitim-İstihdam Veri Tabanı”nın tanıtımı yapıldı.

MEB Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt, gelecek yıllara ilişkin öğretmen ihtiyaç projeksiyonuyla ilgili sunum yaptı. Öğretmenlik lisans programlarıyla ilgili kontenjan planlamasında MEB’in ihtiyaçlarının dikkate alınmasına, öğretmen ihtiyaç projeksiyonu göz önünde bulundurularak bazı programların kontenjanlarında tedrici azaltmaya gidilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca Kurulda temsil edilen çeşitli kurumlardan konuyla ilgili gelen raporlar ve öneriler müzakere edildi.

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu, yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak üzere, “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 6 Aralık 2017’de oluşturuldu. Kurul, ilk toplantısını 27 Aralık 2017’de, ikinci toplantısını ise 9 Ocak 2019’da gerçekleştirmişti.

 

Kaynak: AA

       

Kolay Hobiler