Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliği’ne Yürütmeyi Durdurma

12 Ağustos 2014
Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliği’ne Yürütmeyi Durdurma
       

Danıştay, disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesini, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi olarak gördü.

7 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle; kınama cezasını gerektiren disiplin suçlarına “bildiri dağıtmak” fiili, Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına “suç sayılan eylemleri işlemek” fiili ve Yönetmeliğin “Soruşturmanın yapılış şekli” başlıklı 14. maddesine “Soruşturmacılar, zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturması açmaya yetkili merciden isteyebilirler” şeklinde, disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesini önleyecek bir fıkra eklenmişti.

Bu nedenle, 07.11.2013 gün ve 28814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında, Eğitim-Sen üyesi İ.A Danıştay’a “yürütmeyi durdurma” ve “iptal” istemiyle dava açtı.

Danıştay Sekizinci Dairesi, 30 Nisan 2014 gün ve E.2013/11920 sayılı kararıyla Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 ve 3. maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına, 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması isteğinin ise reddine karar verdi.

Danıştay Sekizinci Dairesi kınama cezasını gerektiren disiplin suçlarına “bildiri dağıtmak” fiilinin eklenmesini, düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali, disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesini ise eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi olarak gördü.

Kararın tamamını görmek için 25208d12b698f6a_ek

       

Kolay Hobiler