GündemSlayt Haber

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi açıldı

Türkiye yükseköğretim alanı son yıllarda önemli bir büyüme kaydetmiş ve 2014 Mart ayı verilerine göre öğrenci sayısı 5.5 milyona yaklaşmıştır. Bu sayı, dünyada 128, Avrupa’da 11 ülkenin nüfusundan fazladır.

Türkiye’nin net (18-22 yaş aralığı) yükseköğretim okullaşma oranı 2003’te %14,7 iken, 2013 yılında % 38,5 olmuştur. Türkiye’nin brüt okullaşma oranı ise 2003 yılında % 27,1 iken, 2013 yılında %74,9’e yükselmiştir. Bu oranlar, Türkiye yükseköğretim sisteminin son yıllardaki muazzam büyümesini ortaya koyması açısından son derece önemlidir.

 

blank

2014 yılı itibariyle Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sisteminden elde edilen verilere göre, Türkiye’de yükseköğretim okullaşma oranları şu an net %40’ın ve brüt %80’in üzerine çıkmıştır.

Diğer ülkelerle Türkiye’nin güncel verilerini kıyasladığımızda, Türkiye’nin son on yılda yükseköğretimde önemli bir niceliksel büyüme ve genişleme sağlamış olduğunu daha net görüyoruz.

UNESCO verilerine göre, 2011 yılında Türkiye’nin brüt yükseköğretim okullaşma oranı % 61 iken, Birleşik Krallık’ta bu oran % 61, Almanya ve Fransa’da % 57, ABD’de ise % 95 olarak gerçekleşmiştir. 2014 itibariyle Türkiye’nin mevcut yükseköğretim brüt okullaşma oranın, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin brüt okullaşma oranlarının üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Net okullaşma oranları açısından bakıldığında ise, Türkiye’de son yıllarda zaten artış eğiliminde olan net okullaşma oranlarının, 2016 yılından sonra 4+4+4 yani zorunlu 12 yıllık eğitimin ilk mezunlarını vermesi sonrasında daha da hızlı artacağı öngörülmektedir.

Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısında da önemli bir artış sağlanmıştır. 2011 yılında 31 bin 170 olan uluslararası öğrenci sayısı, 2014 itibariyle 54 bine çıkmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, bir yandan bu büyümeyi koordine ederken, diğer yandan etkin bir yönetişim kültürünü hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bugün kamuoyu ile paylaşılmakta olan yükseköğretim istatistikleri ve Kurumsal Değerlendirme Raporu bu amaç kapsamında geliştirilmiştir.

Türkiye yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması için gereken stratejik hedeflerin planlanması ve hayata geçirilmesi noktasında sağlıklı bir istatistikî altyapıya sahip olmak büyük bir önem taşımaktadır.

Bu yaklaşımla yükseköğretimin planlaması, koordinasyonu ve geleceğe hazırlanmasında güvenilir, güncel ve şeffaf verilerin sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS), istatistik.yok.gov.tr web sitesi yoluyla yayına geçirilmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından 17 Mart 2014 günü Üniversitelerarası Kurul’da paylaşılmıştır.

Bugün itibariyle 2014 yılı için bütün yükseköğretim istatistikleri ve Kurumsal Değerlendirme Raporları paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (YBYS)

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye yükseköğretiminin geleceği için önemli bir yatırım yaparak Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemini (YBYS) yeni bir mimari tasarımla ve alt yapısını güçlendirerek etkinleştirmiştir.

Yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarının istatistikî verilerle net bir şekilde ortaya konulması, strateji ve politika geliştirme süreçlerinin sistematik ve veriye dayalı olarak yürütülmesi ve tüm karar verme süreçlerinde karar kalitesinin arttırılması amacıyla hazırlanan istatistik.yok.gov.tr kamuoyunun ilgi ve bilgisine açılmıştır.

Türkiye yükseköğretiminde kalite geliştirme süreçlerine katkı sağlaması hedeflenen ve beta versiyonu yayınlanan istatistik.yok.gov.tr web sitesinde üniversitelerin öğrenci sayılarından akademisyenlerin yayın sayılarına, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısından uluslararası öğrenci sayılarına kadar yükseköğretim kurumlarının tomografisini çekecek pek çok bilgi yer almaktadır. Sistemin en önemli özelliklerinden biri, anlık güncelleme ile bilgi akışının sürekli ve güvenilir olmasıdır.

KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU (KDR)

Yükseköğretim Kurulu tarafından bir Kurumsal Değerlendirme Sistemi oluşturulmuştur ve tüm yükseköğretim kurumlarını kapsayan Kurumsal Değerlendirme Raporu ilk kez bu yıl yayınlanmaktadır. Sistem üniversiteleri 4 açıdan değerlendirmektedir: Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Yayın, Topluma Hizmet ve Yönetsel Hizmetler.

Kurumsal Değerlendirme Raporu’nun birinci aşamasında üniversiteler sahip oldukları kaynaklar ve büyüklüklerine göre sıralanmakta, ikinci aşamasında ise sahip olduğu kaynakların nasıl kullandığına ilişkin bir performans değerlendirmesine tâbi tutulmaktadır. Çalışma, kapsamı ve muhtevası ile ülkemizde ve dünyada yükseköğretimdeki kalite güvencesi çalışmalarına da olumlu yönde katkılarda bulunacaktır.

Kurumsal Değerlendirme Raporu, Yükseköğretim Kurulu’nun üniversitelerle ilgili vereceği kararlarda, mevcut iş ve işlemlerin hızlanmasında ve üniversitelerin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Gerek Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS) gerekse istatistik.yok.gov.tr web sitesi ile Türkiye yükseköğretiminin sağlıklı bir envanteri çıkarılabilecek ve bu envanterler üzerinden yükseköğretimimizin büyüme ve yeniden inşa süreci daha sağlıklı bir tarzda sürdürülebilecektir.

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi ve Kurumsal Değerlendirme Raporu’nda yer alan bazı temel göstergeler ekte sıralanmıştır:

Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler 
Tablo 2. Yükseköğretim Öğrenci Sayıları 
Tablo 3. Yükseköğretim Öğretim Elemanı Sayıları
Tablo 4. Akademik Alanlar Bakımından Öğrenci ve Öğretim Elemanı Oranları
Tablo 5. Üniversitelerin Öğrenci Sayısına Göre Sıralaması

Tablo 6. Üniversitelerin Uluslararası Öğrenci Sayılarına Göre Sıralanması
Tablo 7. Üniversitelerin Öğretim Elemanı Sayılarına Göre Sıralaması
Tablo 8. Üniversitelerin Uluslararası Öğretim Elemanı Sayılarına Göre Sıralaması
Tablo 9. Öğrenci – Öğretim Elemanı Bakımından Üniversitelerin Sıralaması

TÜRKİYE’DE SAĞLIK EĞİTİMİ ve SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

Yukarıda sıralanan çalışmaların yanında belirli akademik alanlarda mevcut durum analizlerini içeren çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bunlardan 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası vesilesiyle bugün yayınlanan ve 2003-2013 yıllarını kapsayan Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu sağlık eğitimi ve hizmeti kurumlarına ilişkin detaylı bilgi sunmaktadır. Diğer pek çok alanda da bu kapsamda çalışmaların yapılması, Türkiye yükseköğretiminin geliştirilmesi noktasında büyük önem taşımaktadır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu