Akademik Personel | 24 Şubat 2020, Pazartesi

Yüksek Lisansa Başvuru Şartları Nelerdir?

30 Temmuz 2017
Yüksek Lisansa Başvuru Şartları Nelerdir?
       

Yüksek lisans şartları nelerdir, (tezli, tezsiz yüksek lisans başvuru şartları nelerdir), kimler yüksek lisans yapabilir, yüksek lisans için girilmesi gereken sınavlar nelerdir gibi soruların yanıtlarını bu yazımızda vereceğiz. Yüksek lisans şartları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” isimli yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte son değişiklik bu yılın ilk aylarında yapılmış ve yönetmeliğin son hali 20.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

 

İsterseniz öncelikle başvuru şartları yönetmelikte nasıl geçiyor ona bakalım, sonrasında yönetmelikteki ifadeleri detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu yönetmelikte başvuru kısmı 5. Maddede şu şekilde geçmektedir:

 

“Madde 5

(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından belirlenir.

(4) Yükseköğretim kurumları yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.”

 

Şimdi ilgili maddeyi detaylıca açıklayalım ve yönetmelikte net vurgulanmayan başka bazı şartların neler olabileceğine değinelim.

 

(1): Minimum ALES Puanı Şartı

Başvurulan alanın puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmak gerekiyor,(güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayacağı belirtilmiş.)  ALES puanı olmadan tezli yüksek lisansa kabul edilmek mümkün değil. Ayrıca yönetmelikte bahsedilen 55 puanın YÖK’ün belirlediği minimum puan olduğunu unutmayınız. Okullar dilerlerse bundan daha yüksek bir minimum puan belirleyebilirler. Yani bir okul çıkıp başvuru için minimum puan 70 diyebilir ama 50 diyemez çünkü yönetmelik en az 55 olmalı diyor. Diğer taraftan 55 gibi bir ALES puanı ile kabul edilmeniz çok zordur. Yüksek lisansa kabul edilenlerin ALES puanları genellikle en azından 70’lerdedir. ODTÜ, Boğaziçi gibi rekabetin yüksek olduğu okullarda kabul edilenlerin genelinin ALES puanı 85 üzeridir. Özetle ALES’ten ne kadar yüksek alırsanız o kadar kabul şansınız artar. Farklı okulların enstitü sayfalarına bakarak başvuru için en az kaç ALES puanı istediklerini öğrenebilirsiniz. Bahsettiğimiz üzere bu puan 55’ten az olamaz ama fazla olabilir YÖK daha yüksek bir alt sınır belirleme inisiyatifini üniversitelere bırakmıştır.

 

(2) Tezsiz Yüksek Lisans İçin ALES’in İstenip İstenmemesi

Yönetmelikte tezsiz yüksek lisans için ALES’in istenip istenmeyeceğine üniversite kendi karar verebilir deniyor. Eğer istenecekse alt sınırın ne olacağına da üniversite karar versin deniyor. Günümüzde pek çok üniversite tezsiz yüksek lisans programı için ALES şartı koymamaktadır yani ALES puanı olmadan da başvuru kabul etmektedir fakat az sayıda üniversite bazı tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı talep etmektedir. Bu yüzden, bir tezsiz yüksek lisansa başvuracaksınız ilgili birimle iletişime geçip ALES isteyip istemediklerini öğrenebilirsiniz. Özetle, yönetmelik bunu da üniversitenin inisiyatifine bırakmıştır ve pek çok üniversite pek çok tezsiz yüksek lisans bölümü için ALES istememektedir.

 

(3) ve (4) Değerlendirmeye Dair Detaylar

Maddenin bu son iki fıkrasında ise değerlendirme süreci ele alınmıştır ve değerlendirmede de ALES puanın ağırlığı en az %50 olmak şartıyla seçim kriterlerinin belirlenmesi üniversitelere bırakılmıştır. Yani kimi üniversiteler mülakat yaparak, kimileri bilim sınavı yaparak, kimileri lisans ortalamasını vs. hesaba katarak bir değerlendirme puanı belirleyebilir. Bu ağırlıkların belirlenmesi üniversitelere bırakıldığı için malumunuz değerlendirme süreci de üniversiteden üniversiteye değişecektir. Fakat genel olarak, %50 ALES, %20 lisans ortalaması, %20 mülakat notu, %10 yabancı dil puanı gibi oranlar kullanılabilmektedir. Fakat, dediğimiz gibi bu oranlar üniversiteden üniversiteye değişir, net bilgi için başvurmayı planladığınız birimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bir diğer detay, yönetmelikte kapalı olarak ifade edildiği üzere yüksek lisansa başvuru için mezuniyet şartı çoğu zaman yoktur, fakat yüksek lisansa başlamak için mutlaka mezun olmak gerekir. Çünkü yüksek lisansa kayıt için mutlaka diploma ya da geçici mezuniyet belgenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Son olarak, gördüğünüz gibi YÖK kendi yönetmeliğinde bir yabancı dil şartı belirtmemiştir ancak bahsettiğimiz üzere üniversitelere bu konularda inisiyatif bırakmıştır. Bu yüzden pek çok üniversite dil şartı da koymaktadır. Dil şartının niteliği de üniversiteden üniversiteye hatta aynı üniversitede bölümden bölüme değişmektedir. Kimi üniversiteler YDS’yi kabul ederken ODTÜ gibi birkaç üniversite mutlaka TOEFL gibi uluslararası tanınırlığı olan sınavlardan ya da kendi sınavından geçer not alınmasını talep etmektedir. Az sayıda bazı üniversiteler ise hiç dil şartı istememektedir veya kendi yaptığı sınava girilmesini talep etmektedir.

 

Bu yazımızda yüksek lisans başvuru şartlarını sıralamış olduk. Aklınıza takılan bir şey olursa sormaktan çekinmeyiniz.