Akademik Personel | 20 Temmuz 2019, Cumartesi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Aralık 2016
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19.12.2016

Son Başvuru Tarihi : 02.01.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

ADRES:

Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat /ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat /ANKARA

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Doçentlik belgesi

7 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 05.01.2017 günü saat 14:00’te Rektörlük binasında yapılacaktır.

SINAV YERİ: Yüksek İhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat /ANKARA

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVANI SAYI BAŞVURU KOŞULLARI
TIP FAK. Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak, tercihen yurtdışı tecrübesi olmak
TIP FAK. Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 1 Doçentliğini Biyofizik alanında almış olmak
TIP FAK. Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yardımcı Doçent 1 Fizyoloji alanında doktora veya Tıpta uzmanlığını almış olmak, tercihen yurtdışı tecrübesi olmak
TIP FAK. Dahili Tıp Bilimleri Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Doçent 1 Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında almış olmak
TIP FAK. Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 1 Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak
TIP FAK. Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Yardımcı Doçent 1 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Uzmanlığını almış olmak veya Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak
TIP FAK. Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin Cerrahisi Doçent 1 Doçentliğini Beyin Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 Ortez – Protez – Biomekanik alanında Doktora derecesine sahip olmak
SAĞLIK HİZ. MES. Y.O Tıbbi Hizm. ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Yardımcı Doçent 1 Anestezi uzmanı
SAĞLIK HİZ. MES. Y.O Tıbbi Hizm. ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Yardımcı Doçent 1 Radyoloji Uzmanı
       

BENZER HABERLER