Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

14 Haziran 2019
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Yüksek İhtisas Üniversitesi 3 öğretim görevlisi ve 12 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI
/ PROGRAM
UNVANIADETARANILAN ŞARTLAR
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı
Prof. Dr.1Doçentliğini Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi alanından almış olmak. Ulusal ve Uluslararası çalışmalar yapmış
olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri Bölümü
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış
olmak ya da Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma TerapisiDil ve Konuşma TerapisiDoktor Öğretim Üyesi1Dil ve Konuşma Terapisi Programında Doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonDoktor Öğretim
Üyesi
1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü alanında Doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiÖğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
1Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış ve Doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiÖğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
1Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış ve doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik EsaslarıDoktor Öğretim
Üyesi
1Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoktor
Öğretim Üyesi
1Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve
Diyetetik
Beslenme ve
Diyetetik
Prof. Dr.1Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında ulusal ve
uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikDoç. Dr.1Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak. Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik
alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikDoktor Öğretim
Üyesi
2Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Programlarında doktora
derecesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Tanıtım ve PazarlamaDoktor Öğretim Üyesi1İşletme alanında doktora yapmış olmak, Sağlık Kurumlarında özle sektörün beklentileri üzerine çalışmaları olmak, en az 5 yıl sektör tecrübesi olmak, Yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş
olmak.
Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojisi ve ProgramlamaBilgisayar ProgramcılığıÖğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
1Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu alanda Tezli Yüksek lisans yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Başvuru Tarihi : 14.06.2019
Son Başvuru Tarihi : 28.06.2019
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Rektörlük : Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA
Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7 – Doçentlik Belgesi
8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.
10 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
11 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
10 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
11 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
12 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
13 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6 – Adli Sicil Belgesi
7 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
10 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
11 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
12 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
13 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2 – En az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.
3 – Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4 – Özgeçmiş
5 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
6 – Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
7 – Adli Sicil Belgesi
8 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
9 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler.
10 – Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
11 – İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi başvuruları için)
12 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
13 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
14 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
15 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
16 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.07.2019
Sınav Tarihi : 02.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.07.2019

       

Kolay Hobiler