Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Çok Sayıda Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

2 Ağustos 2019
Yüksek İhtisas Üniversitesi Çok Sayıda Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Yüksek İhtisas Üniversitesi çeşitli alanlarda doktor öğretim üyesi, profesör, doçent ve öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM /BİLİM DALI/ PROGRAMUNVANIALINACAK KİŞİ SAYISIBAŞVURU KOŞULLARI
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDr.Öğretim Üyesi1Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak,
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiDr.Öğretim Üyesi1Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak,
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDr.Öğretim Üyesi1Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık veya doktora derecesine sahip olmak,
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDr.Öğretim Üyesi1Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında uzmanlık ve doktora derecesi olmak, eğitim görevlisi olarak çalışmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp Eğitimi ve BilişimiDr.Öğretim Üyesi1Tıp fakültesi mezunu olup, Tıp eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpDr.Öğretim Üyesi1Acil serviste hızlı verilen kristalloidlerin asit baz dengesi üzerinde etkileri konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf.Dr.1Akut bronşiolitlerde plevral effüzyon konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Yenidoğan YB)
Doç. Dr.1İskemide Albümin düzeylerinin yenidoğanlardaki solunum desteği ve asfiksi ile ilişkisi konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk
Endokrinolojisi)
Dr.Öğretim Üyesi1Polikistik over sendromu tanısı ile izlenen adölesanlarda mutasyonlar konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğretim Üyesi1Çocuk yoğun bakımda tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr.Öğretim Üyesi1Anne sütü ve emzirme danışmanlığı konusunda eğitimci olmak, Çocukluk dönemi Metabolizma ve Beslenme , aşılar konusunda çalışmaları olmak, Enfeksiyon Kontrol Hekimi ve Neonatal resüsitasyon Sertifikalarına sahip
olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr.Öğretim Üyesi1Gelişimsel pediatri yüksek lisansı yapmış olmak. Yurt dışında pediatrik karaciğer transplantasyonu eğitimi almış olmak, Yenidoğan akciğer ultrasonografi
sertifikası sahibi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr.Öğretim Üyesi1Deney hayvan kullanımı sertifikası olmak, deneysel artrit modeli konusunda tecrübeli olmak, Çocuk Romatolojisi ile ilgili çalışmaları olmak. SCI-expanded
kapsamında dergilerde aktif hakemlik görevi bulunmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr.Öğretim Üyesi1Sosyal pediatri doktorası yapmış olmak, çocuk istismarı ve ihmali konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr.Öğretim Üyesi1Üst solunum yolu enfeksiyonları ve astım konusunda çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarProf.Dr.1Fraksiyonel lazerler konusunda çalışmaları ve tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarDr.Öğretim Üyesi1Ksantelazma palpebrarum ve Aterosklerotik risk
faktörleri ile ilişkili uluslararası dergide yayınları olmak. Akne , Rosacea, şarap lekesi hastalığı ilgi alanı olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarDr.Öğretim Üyesi1Kronik ürtiker ve Fibromiyalji sendromu ile ilgili uluslararası dergilerde yayını olmak; ürtiker ve saç
hastalıkları ilgi alanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Doç.Dr.1İnfektif endokarditlerde MVP konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Dr. Öğretim Üyesi1Karaciğer, böbrek nakilleri ve ilik nakilleri hastalarının
enfeksiyonlarının tanı, tedavi ve takiplerinde 5 yıl ve üzerinde tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFarmakolojiProf.Dr1Tıp doktoru, Kardiyovasküler Farmakoloji ve kardiyovasküler, hücresel elektrofizyoloji alanlarında tecrübeli. Kalp kök hücreleri konusunda en az 2 yıl yurt
dışında eğitim almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProf.Dr1Algoloji yandal uzmanlığı olmak. Elektrofizyoloji
eğitimli olmak, nörofizyoloji alanında özgün araştırmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProf.Dr1Temporomandibular Eklem Sendromu konusunda ve Splintlerin kaslara etkisinin saptanmasında elektromiyografi kullanımında tecrübeli olmak. Romatoid Artrit aktivitesinin saptanmasında immunoglobulin G sintigrafisi kullanımında tecrübeli
olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDr. Öğretim Üyesi1Hemiplejik ağrılı omuzun tedavisinde supraskapular
sinir blokajı ve periartikuler omuz enjeksiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProf.Dr.1Doçentliğini göğüs hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDr.Öğretim Üyesi1Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Polisomnografik ve Antropometrik Parametrelerin Değişimi , Pulmoner
emboli konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Nefroloji)Prof.Dr.1Hemodiyaliz hastalarında sEPCR ile AVF trombozu ve stenozu ilişkisi konusunda tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProf.Dr.1Böbrek Transplantasyonunda hayat kalitesi, depresyon ve medikal tedavi ile ilgili yayınları ve 15 yıllık
tecrübesi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProf.Dr.1Homosısteın ve thalıdomıd ile ilgili çalışmaları olmak ve 15 yıllık kemik iliği nakil tecrübesi bulunmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProf.Dr.1Solid tümörlerin tedavisinde yüksek doz kemoterapi ve
kök hücre nakli uygulamasında deneyimli ve sertifika sahibi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoc.Dr1Doçentliğini romatoloji alanında almış olmak ve
ankilozan spondilit ve inflamatuar barsak hastalığında genetik faktörler ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoc.Dr1“ERCP deneyimi ve çocuklarda ERCP ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Gastroenteroloji)Prof. Dr1Özofagus, yabancı cisimler ve gastroözofageal reflü konularında tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Gastroenteroloji)Prof. .Dr1Bağırsak mikrobiyotası konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)Dr.Öğretim Üyesi1Meme , akciğer, gastrointestinal, ürogenital, cilt
kanserleri, İmmunoterapi, hedeflenmiş tedaviler ,kanser biyolojisi ve immünolojisi konularında tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)Dr.Öğretim Üyesi1Triple negatif meme kanseri tedavisinde tecrübeli olmak ve renal hücreli kanserlerde viral prevalans konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDr.Öğretim Üyesi1KBY,malnütrisyon ve egzokrin fonksiyonu ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDr.Öğretim Üyesi1B vitamini ve insülin direnci konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProf.Dr.1Maskeli hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon epidemiyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProf.Dr.1Dalgacık nöral network bozukluğu ile birlikte olan Kalp kapağı hastalıklarının tanısında akıllı sistem kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProf.Dr.1Ekokardiyografi görüntüleme yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoc.Dr.1Prekalsitonin ve kalp yetmezliği ile ilgili çalışmaları
olmak, EPS,CRT ve kalıcı kalp pili konularında tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDr. Öğretim Üyesi1Maskeli hipertansiyon konusunda, invaziv koroner ve periferik arter konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDr. Öğretim Üyesi1Kompleks koroner ve periferik vasküler girişim, endovasküler girişimler, perkütan konjenital girişim
konularinda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDr. Öğretim Üyesi1Uyku bozuklukları, baş ağrısı ve epilepsi konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDr. Öğretim üyesi1Parkinson hastalığında DBS’li hasta takibinde yer almak ve tecrübe sahibi olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpDr. Öğretim üyesi1Nükleer Onkoloji, Nükleer Kardiyoloji ve Organ nakli hastalarında DTPA uygulamaları alanında tecrübesi olmak, onkoloji hastalarının PET CT görüntülemeleri
alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoç.Dr.1Meme radyolojisi alanında yurtdışından alınmış eğitimi olmak ve kanser görüntülemede diffüzyon ağırlıklı MR görüntüleme yöntemi dahil ileri MR görüntüleme alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olup bu alanlarda
çalışmaları olmak .
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDr.Öğretrim Üyesi1Üriner sistem patolojilerinde BT ürografinin tanı değeri konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDr.Öğretrim Üyesi1Hipertansiyonun endotel disfonksiyonu üzerindeki
rolünün belirlenmesinde yüksek rezolüsyonlu ultrasonografinin tanı değeri konusunda tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDr.Öğretrim Üyesi1Radyolojide yapay zeka ve beyin segmentasyon algoritmaları konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDr.Öğretrim Üyesi1Kardiyak MR inceleme ile sol ventrikül fonksiyonu değerlendirme konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve
Hastalıkları (Psikiyatri)
Prof:Dr.1Depresyon, nörogörüntüleme, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel kimlik bozuklukları alanında yayınları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve
Hastalıkları (Psikiyatri)
Dr. Öğr. Üyesi1Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Kişilik
Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları ve fobiler alanında tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi1Zor entübasyonda laryngeal mask airway kullanımı konusunda tecrübeli olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi1Ortopedik cerrahi vakalarında preoperatif uygulanan
farklı pregabalin rejimlerinin postoperatif ağrı ve opioid ihtiyacı üzerine etkileri hakkında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi1Transplantasyon, organ nakli ve beyin ölümü tespiti konusunda tecrübeli olmak; organ nakil koordinatörlüğü sertifikası olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi1Lokal anestezi altında sistoskopi yapılan olgularda ketamin ve propofol sedasyounun hasta ve cerrah konforu açısından değerlendirilmesi konusunda
çalışmaları olmak. Akupunktur sertifikası olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnestezi (Yoğun Bakım)Prof.Dr.1Yoğun Bakım uzmanı olmak. Yoğun Bakım alanında kitap editörü olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProf. Dr.1Kraniyovertebral Bileşke ile ilgili Anatomik, Radyolojik çalışma ve omurilik-periferik sinir yaralanması ile ilgili
deneysel çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProf. Dr.1Spinal kordun lomber ve sakral segmentlerinin vertebra cisimleri ve spinal sinir köklerine göre anatomik ilişkisini, pozisyonlarını gösteren kadavra çalışması
yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiDoç. Dr.1Çocuklarda koroziv madde içimi sonucu oluşan özefagus yanıklarında tecrübeli olmak. Amerika'da çocuk ürolojisi stajı yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProf. Dr.1Obstrüksiyon yapan duodenal ülserlerde proksimal gastrik vagatomi ve pleroplasti konusunda çalışmaları
olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProf. Dr.1Mastalji ve fibromiyalji sendromu arasındaki ilişki konusunda tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDr. Öğr. Üyesi1Mide tümörleri ile ilgili çalışmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDr. Öğr. Üyesi1Fournier gangreni açık cerrahisi ve VAC ile kapatma ile ilgili tecrübeli olmak. Meme endokrin cerrahisi alanında çalışmalar yapmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDr. Öğr. Üyesi1Laporoskopik Sleeve Gastrektomide ile ilgili uluslararası kitapta bölüm yazarlığı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiProf. Dr.1Torakotomi ve sternotomi kapatma teknikleri ve myastenia graves üzerine çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProf. Dr.1Çocuk ve Erişkin Şaşılıkları, Binoküler görme ile ilgili yayınları olmak, bu konularda yurt dışı eğitim almış
olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoç. Dr.1Oküler onkoloji ve Oküloplastik cerrahi konusunda uluslararası yayınları bulunmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1Konjenital lens hastalıklarının cerrahi tedavisi ve konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklıklarının endoskopik tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak, oküler elektrofizyoloji eğitimi almış olmak ve ‘International Council of Ophthalmology’ (ICO) yeterlilik sertifikası
olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr.1Non-selektif invitro fertilizasyon hastalarında ilaçların etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
bilimleri
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Doç. Dr.1İnfertilite ve endoskopik cerrahi ile ilgili çalışmaları
olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoç. Dr.1İnfertilite ve endoskopik cerrahide tecrübeli olmak. En
az 2 yil yurtdisinda universitede kadin dogum kliniginde calisma yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp bilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1Etonogestrel kontraseptif implantın laktasyon döneminde kemik metabolizması üzerine etkileri ile ilgili çalışmaları olmak, Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik uygulamaları
Sertifikası olmak,
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1İnfertilite, tüp bebek ve robotik cerrahi alanında deneyimi olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1“Robotik Cerrahi “Sertifikası ve “Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdehale Eğitimi Sertifikası” sahibi olmak ve “Açıklanamayan İnfertiliteli Olgularla
ilişkili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1“Robotik Cerrahi “ Sertifikası Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdahale Eğitimi Sertifikası” sahibi olmak ve Midüretral Sling’ler ve Prolapsus Cerrahi ile ilgili
çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1Postpartum depresyon konusunda sosyoekonomik ve klinik çalışmlar yapmış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1İnsan oosit genetiği konusunda tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1İnfertilite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi1Obstetrik kanamalarda Hipogastrik arter ligasyonu ve Jinekolojik Onkolojik cerrahide tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDr. Öğr. Üyesi1Minimal invaziv koroner cerrahi alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDr. Öğr. Üyesi1Cabg’li hastalarda asetilsalisik asit direnci ve varfarin direnci ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp bilimleriKalp ve Damar CerrahisiDr. Öğr. Üyesi1Radial arter ve full arterial revaskülarizasyon konusunda çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve BoğazProf. Dr.1Baş boyun kanserlerinin cerrahi tedavisi ve rekonstrüksiyonu konusunda tecrübe sahibi olmak. Seramid metabolizması ve baş boyun kanserleri ilişkili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve BoğazDoç. Dr.1Hyaluronik asit yağ greft miringoplasti konusunda ve robotik horlama cerrahisi alanında tecrübeli ve maskeli hipertansiyon ve tinnitus ilişkisi ile ilgili çalışmaları
olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve BoğazDr. Öğr. Üyesi1Bell paralizinde temporal kemik bulguları konusunda çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve BoğazDr. Öğr. Üyesi1Nazal cerrahi sonrası tampon kullanımı yaşam kalitesi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProf. Dr.1Patellofemoral eklem hastalıkları, bunların
patofizyolojileri hakkında çalışmalar yapmış olmak ve ‘Artroskopik Cerrahide tecrübeli olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp bilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProf. Dr.1Pediatrik kalça ve ayak deformiteleri ile ilgili çalışmaları olmak, omurga cerrahisi konusunda yurtdışı deneyimi
olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDr. Öğretim Üyesi1Tibia plato kırıkları hakkında çalışmaları olmak, Pelvis ve asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi hakkında
eğitimli ve tecrübeli olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik ve
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Doç. Dr.1Burun rekonstrüksiyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik ve
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dr. Öğretim Üyesi1Butoniere deformitesi onarımında yeni teknik tanımlamış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik ve
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dr. Öğretim Üyesi1Burun, göz kapağı ve dudak tümörlerinin eksizyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDr.Öğretim Üyesi1Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp bilimleriÜrolojiProf. Dr.1Üriner sistem yaralanmaları, üriner sistem taşlarının yapısal özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
ÜrolojiProf..Dr1Robotik ve laporoskopik cerrahi eğitimi kursları vermiş
olmak, Avrupa Board yönetiminde olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
ÜrolojiDr. Öğretim
Üyesi
1Pelvik ağrı sendromları ve alt üriner sistem fizyolojisi
üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp bilimleriÜrolojiDoç. Dr.1Laparoskopik böbrek cerrahisi tekniği ve Robotik cerrahi deneyimi ve bu konuda çalışmaları olmak. Robotik konsol cerrahisi sertifikası sahibi olmak. Non- obstrüktif azospermi konusunda erkek infertilitesi ile
ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp bilimleriÜrolojiDoç. Dr.1Robotik cerrahi deneyimi ve bu konuda çalışmaları olmak. Robotik konsol cerrahisi sertifikası sahibi olmak. Faz 3 klinik çalışması olmak. Avrupa Üroloji Yeterlilik Diploması (Fellow of the European Board of Urology)
sahibi olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikProf. Dr.1Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak,
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikDr. Öğretim Üyesi2Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Programlarında doktora derecesine sahip olmak,
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikDr. Öğretim Üyesi1Biyokimya uzmanlığı veya doktorası olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik EsaslarıDr. Öğretim Üyesi1İç Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip olmak,
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğretim Üyesi1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak,
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiÖğretim Görevlisi (Ders Vermek Üzere)1Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış ve doktora yapıyor olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Tanıtım ve PazarlamaDr.Öğretim Üyesi1Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İşletme Anabilim Dalında almış olmak; yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Pazarlama Bilim dalından almış olmak; en az 5 yıl özel sektör tecrübesi olmak, sağlık pazarlaması ile ilgili çalışması olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş
olmak.

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi doktor öğretim üyesi, profesör, doçent ve öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Başvuru Tarihi : 02.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 21.08.2019
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Adres: Rektörlük – Tıp Fakültesi : Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören/ANKARA
Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6- Adli Sicil Belgesi
7 – Doçentlik Belgesi
8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD.
10 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun olarak doldurulacak Puan tablosu (http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_ Yonetmelik.html)
11 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
12 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6 – Adli Sicil Belgesi
7 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD
10 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun olarak doldurulacak Puan tablosu (http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_ Yonetmelik.html)
11 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
12 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
13 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
14 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6 – Adli Sicil Belgesi
7 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi
9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD
10 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun olarak doldurulacak Puan tablosu (http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/Yonerge_ve_ Yonetmelik.html)
11 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
12 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
13 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
14 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2 – En az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.
3- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4 – Özgeçmiş
5 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
6 – Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
7 – Adli Sicil Belgesi
8 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
9 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler.
10 – Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
11 – İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi başvuruları için)
12 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
13 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
14 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
15- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
16- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.08.2019
Sınav Tarihi : 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.08.2019

       

Kolay Hobiler