Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           : 03.01.2017

Son Başvuru Tarihi    : 17.01.2017

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ADRES:

Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat /ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat /ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Doçentlik belgesi

7 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜM/PROGRAM ANABİLİM DALI UNVANI ADET BAŞVURU KOŞULLARI
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Yardımcı Doçent 1 Anatomi alanında Doktora yapmış veya Uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Yardımcı Doçent 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Temel Biyoteknoloji alanında Doktora yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Profesör 1 Doçentliğini Farmakoloji alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji Yardımcı Doçent 1 Patoloji alanında Uzmanlığını almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Ortez, Protez- Biyomekanik alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Fizik Ted.ve Reh. alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Yardımcı Doçent 1 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü lisans mezunu ve Sağlık Yönetimi ve Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi Yardımcı Doçent 1 Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikaları Yardımcı Doçent 1 Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi veya Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler