Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

5 Ekim 2018
Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           : 03.10.2018

Son Başvuru Tarihi    : 17.10.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: YİÜ Tıp Fak. Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21   Balgat / ANKARA

YİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA

  1. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Diploma

4 – Uzmanlık / Doktora Belgesi

5 – Yayın listesi

6 – 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf

7 – Nüfus cüzdanı örneği

8 -Yabancı Dil Başarı Belgesi

9 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

10 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

 

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVANI ADET ARANILAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını/Doktorasını Fizyoloji alanından almış, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji) Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Hematoloji alanından almış, bu alanda çalışmalar yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından almış, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanından almış, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

 

İlgililere duyurulur.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER