Akademik Personel | 18 Nisan 2019, Perşembe

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

16 Nisan 2018
Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi              :  16.04.2018

Son Başvuru Tarihi       :  30.04.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne;

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES:     Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat /ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat/ANKARA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: Karakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören / ANKARA

DOÇENTLİK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Adli Sicil Kaydı

7 – Doçentlik belgesi

8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Adli Sicil Kaydı

7 -Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVANI ADET ARANILAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanından almış, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Programlarının birinde Doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanından almış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER