Akademik Personel | 29 Mayıs 2020, Cuma

Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

19 Ekim 2018
Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini altı takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır. Adaylar, Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

2- Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), hizmet cetveli (varsa),  bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini dört takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER
İLETİŞİM FAK. Doktor Öğretim Üyesi Radyo-Televizyon 5 1 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, Kurgu ve Kamera Teknikleri konusunda çalışmaları olmak.
Doktor Öğretim Üyesi Genel Gazetecilik 5 1 Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi Halkla İlişkiler 4 1 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi Halkla İlişkiler 4 1 Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları alanında çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAK. Doktor Öğretim Üyesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 3 1 Kıraat alanında doktora yapmış olmak.
EĞİTİM FAK. Doktor Öğretim Üyesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, iki faktör kuramı üzerine çalışmış olmak.
FEN-EDB. FAK. Doçent Uygulamalı Matematik 1 1 Uygulamalı Matematik alanında doçent ünvanına sahip olup, Kudryashov yöntemi üzerine çalışmaları olmak.
İKT. VE İDR. BİL. FAK. Doktor Öğretim Üyesi Siyaset ve Sosyal Bilimler 5 1 Karşılaştırmalı Siyaset alanında doktora yapmış olmak.
MÜH. MİM FAK. Doçent Bilgisayar Yazılım 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olup, Yapay Sinir Ağları konusunda çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi Yapı 5 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve Alkali Aktive Edilmiş Harçlar üzerine çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAK. Doktor Öğretim Üyesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 4 1 Doktorasını Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapmış olup, buğdaygil yem bitkilerinin moleküler karakterizasyonu ve agronomisi konusunda çalışmış olmak.
TIP FAK. Profesör Fizyoloji 1 1 Doçentliğini ilgili alandan almış olup, Tıbbi Fizyoloji Teorik ve Uygulamaları ile Egzersiz Fizyolojisi alanında lisans ve lisansüstü akademik donanıma ve eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak.
Profesör Üroloji 1 1 Doçentliğini ilgili alandan almış olup,  Renal Obstrüksiyon patofizyolojisi konusunda uluslararası deneysel çalışmaları olmak.
Doçent Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 1 Subdural Hematomlarda Membran varlığının etkileri ve Periferik Sinir Hasarında Resveratrolün etkileri konularında çalışma yapmış olmak.
Doçent Mikrobiyoloji 1 1 Tüberküloz ve Tularemi konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde deneyime sahip olmak. Laboratuvar kalite yönetim sistemi üzerine bilgili olmak.
Doçent Göğüs Cerrahisi 1 1 Endobronşial volüm küçültücü tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları bulunmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Farmakoloji 4 1 Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış ya da Tıbbi Farmakoloji alanında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Genel Cerrahi 3 1 Mide Kanseri ve Troid ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Göz Hastalıkları 4 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Adli Tıp 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Göğüs Hastalıkları 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* İç Hastalıkları 1 1 Yandal Uzmanlığını Onkoloji ve/veya Hematoloji ve/veya Romatoloji üzerine yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* İç Hastalıkları 1 1 Yandal Uzmanlığını Gastroentereloji ve/veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Radyasyon Onkolojisi 1 1 Tıp doktoru olmak ve Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Radyoloji 3 1 Migrenli hastalardaki ak madde lezyonlarının magnetik rezonans (MR) görüntüleme ile değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Radyoloji 5 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Göğüs Cerrahisi 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Patoloji 2 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi 2 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
SARIKAYA FİZ. VE REH. Y. O. Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 5 1 Anatomi alanında doktorasını yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 5 1 Fizyoterapist lisans mezunu olup, İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
AKDAĞMADENİ SYO Doktor Öğretim Üyesi Hemşirelik 5 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi:         Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.  

       *3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri:  19/10/2018-02/11/2018 Cuma günü saat 17.00 kadar,

 

AÇIKLAMALAR :

1- İlanımız Resmi gazetede 19/10/2018 tarihinde yayımlanmıştır.

2- Başvurular şahsen yapılacaktır.

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için Tıklayınız

4- Adli sicil belgesi

5 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.

6-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyesi Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

7 Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız