Akademik Personel | 18 Temmuz 2019, Perşembe

Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

10 Eylül 2018
Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ UNVANI ABD DR. ADET ARANAN NİTELİKLER
İLETİŞİM FAK. Doktor Öğretim Üyesi Radyo – Televizyon 5 1 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora

yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi Sinema 5 1 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora

yapmış olup, Bilim Kurgu Sineması alanında

çalışması bulunmak.

İLAHİYAT FAK. Doktor Öğretim Üyesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 3 1 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında

doktora yapmış olmak.

TIP FAK. Doçent Kardiyoloji 1 1 Kronik total oklüzyon hastalarında ve koroner

anjiyoplasti sonrası restenoz üzerine hematolojik

parametrelerin etkileri üzerine çalışmalar

yapmış olmak.

Doçent Göğüs Cerrahisi 1 1 Endobronşial volüm küçültücü tedavi yöntemleri

konusunda çalışmaları olmak.

Doçent Patoloji 1 1 Gastrointestinal stromal tümörlerde ve meme

kanserinde immünohistokimyasal olarak

proliferatif belirteçlerin prognastik önemi ile ilgili çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim Üyesi* Adli Tıp 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Göğüs Hastalıkları 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* İç Hastalıkları 1 1 Yandal uzmanlığını Onkoloji, Hematoloji veya Romatoloji alanlarından birinde yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* İç Hastalıkları 1 1 Yandal uzmanlığını Gastroentereloji veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Radyasyon Onkolojisi 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Radyoloji 5 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Tıbbi Genetik 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Göğüs Cerrahisi 3 1 Metastatik Akciğer Kanserleri ile ilgili çalışması olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Patoloji 2 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi 2 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi* Biyofizik 5 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
VETERİNER FAK. Doktor Öğretim Üyesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 3 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Hekimlik Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji 4 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.
SARIKAYA FİZ. VE REH. Y.O. Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 5 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 5 1 Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.

* 3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri: 10/09/2018 – 25/09/2018   Salı günü saat 17.00 kadar,

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN https://www.akademikpersonel.org/anasayfa/akademik-ilanlar

 

       

BENZER HABERLER