Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

YÖK’ün Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Tarihi

YÖK’ün Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Tarihi
       

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Tarihi: 8 Kasım 2015 Saat 14:00” yapılacağı bilgisine yer verildi.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ YAZILI SINAVINA

İLİŞKİN DUYURU

Açıklamalarda yer alan Yükseköğretim Kurulu “YÖK”, Anadolu Üniversitesi “ÜNİVERSİTE”, sınav organizasyonu yapılacak olan kurum ve kuruluşlar “KATILIMCI”, sınava katılacak personel “ADAY” olarak anılacaktır.

18.09.2015 tarihinde online başvuru formu erişim bilgileri YÖK tarafından KATILIMCITar ile paylaşılacaktır.

21.09.2015-02.10.2015 tarihleri arasında ADAY bilgileri KATILIMCI’lar tarafından http://sinav.anadolu.edu.tr/udgys/ adresindeki online başvuru formuna girilecektir.

05.10.2015 tarihinde KATILIMCI’lar tarafından ADAYTara sınav başvuru ücretini http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden kredi kartı ile yatırmaları yönünde bilgilendirme yapılacaktır.

Her ADAY’m 12-16.10.2015 tarihleri arasında ÜNİVERSİTE’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden KDV dahil 50.- (elli) TL sınav başvuru ücretini kredi kartı ile yatırması gerekmektedir. Ücretini yatırmayan ADAY’1 arın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Her ne sebep ile olursa olsun sınav ücretini ödediği halde sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan ADAY’ların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

02.11.2015 tarihinde sınav giriş belgeleri ÜNİVERSİTE tarafından http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden ADAY’ların erişimine sunulacaktır.

Sınav 08.11.2015 tarihinde Saat 14.00’da ADAY’ların bağlı bulundukları kurum/kuruluşlarına göre belirlenmiş olan aşağıdaki listede yer alan 13 (onüç) sınav merkezinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. ADAY’lar kurum/kuruluşları için belirlenmiş olan sınav merkezleri dışında farklı bir merkezi tercih edemeyeceklerdir.

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV MERKEZİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI ANKARA
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAMSUN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR
EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ ADANA
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GİRESUN
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GİRESUN
HARRAN ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BOLU
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KONYA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADANA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA
ORDU ÜNİVERSİTESİ GİRESUN
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MUĞLA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA
SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAMSUN
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN

YÖK’ün resmi internet sayfasında ilan edilen görevde yükselme sınavına ilişkin konu başlıklarından soru dağılımı, Anayasanın yükseköğretime ilişkin maddeleri ile yükseköğretim mevzuatından yaklaşık %50, diğer konu başlıklarından da yaklaşık %50 şeklinde olacaktır. Unvan değişikliği sınavında ise ilgili alanlara ait sorular yer alacaktır. Sınav soru ve cevapları hiçbir yerde yayımlanmayacaktır.

Görevde yükselme sınavına katılacak ADAYTara 80 soru sorulacak ve 120 dakika sınav süresi verilecektir. Unvan değişikliği sınavına katılacak ADAY’lara ise 50 soru sorulacak ve 75 dakika sınav süresi verilecektir.

ADAY’lar sınava girebilmek için http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden alacakları Sınav Giriş Belgesi yanında resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanılabilecektir. Ancak, kullanılacak makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkan veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru(lar) olması durumunda, iptal soru(lar) doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır. ADAY’ların sınav sonuç puanlarında yuvarlama yapılmayacak, puanın küsuratlı olması halinde virgülden sonra iki hane dikkate alınacaktır.

Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

09-13.11.2015 tarihleri arasında ADAY’lar sınav sorularına ilişkin itirazlarını http://sinav.anadolu.edu.tr/sb adresi üzerinden erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla gerçekleştireceklerdir. Başka kanallardan yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, çıktısını alması, imzalaması ve yukarıda belirtilen süre içerisinde KATILIMCI’ya teslim etmesi gerekmektedir KATILIMCI’lar, 16.11.2015 tarihinde itirazları online olarak YÖK’e iletecek, YÖK ise bu itirazları ÜNİVERSİTE’ye online olarak iletecektir. İtirazlar hakkında ÜNİVERSİTE tarafından değerlendirme yapılarak varılacak sonuç YÖK’e online olarak iletilecek, YÖK tarafından KATILIMCI’lara online olarak bildirilecek ve KATILIMCI’lar tarafından da ADAYTara duyurulacaktır.

27.11.2015 tarihinde ÜNİVERSİTE tarafından kurum ve unvan bazında en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması sınav sonuç listeleri YÖK’e online olarak iletilecektir.

04.12.2015 tarihinde sınav sonuç listeleri YÖK tarafından kurum ve unvan bazında resmi internet sayfasında ilan edilecek ve yine YÖK tarafından KATILIMCI’lara iletilecektir.

07.12.2015 tarihinde KATILIMCI’lar tarafından sınav sonuçları ADAY’lara duyurulacaktır.

08-14.12.2015 tarihleri arasında ADAY’lar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını http://sinav.anadolu.edu.tr/sb adresi üzerinden erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla gerçekleştireceklerdir. Başka kanallardan yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, çıktısını alması, imzalaması ve yukarıda belirtilen süre içerisinde KATILIMCI’ya teslim etmesi gerekmektedir. KATILIMCI’lar, 15.12.2015 tarihinde itirazları online olarak YÖK’e iletecek, YÖK ise bu itirazları ÜNİVERSİTE’ye online olarak iletecektir. İtirazlar hakkında ÜNİVERSİTE tarafından değerlendirme yapılarak varılacak sonuç YÖK’e online olarak iletilecek, YÖK tarafından KATILIMCI’lara online olarak bildirilecek ve KATILIMCITar tarafından da 25.12.2015 tarihinde ADAY’lara duyurulacaktır.

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavdan sonra yapılacak olan sözlü sınav aşaması KATILIMCITar tarafından yürütülerek sonuçlandırılacaktır.

Kaynak: YÖK

       

Kolay Hobiler