Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

YÖK’ün ÖYP’yi Kaldırma Kararı Meclis Gündeminde

YÖK’ün ÖYP’yi Kaldırma Kararı Meclis Gündeminde
       

Halkların Demokratik Partisi Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş, Yüksek Öğretim Kurulu’nun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nı kaldırma kararı almasını meclis gündemine taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’na cevaplaması için sunduğu yazılı soru önergesinde, YÖK’ün ÖYP’yi kaldırarak yarattığı mağduriyeti soran Çilem Küçükkeleş, yaşanan alan sınavı krizinin de bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na cevaplaması için TBMM’de yazılı soru önergesi sunan HDP Mersin Milletvekili Çilem Küçükkeleş, YÖK’ün meclise danışmadan ÖYP’yi kaldırma kararı almasının hukuki dayanaklarının neler olduğunu sordu.  Daha önce CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un meclise taşıdığı ÖYP alan sınavı haksızlığını da soran Çilem Küçükkeleş, yaratılan mağduriyetlerin yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.

İşte bugün meclise sunulan soru önergesinde yer alanlar:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                 Çilem KÜÇÜKKELEŞ

                                                                                                                    Mersin Milletvekili

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 2002 yılında başlatılmış, 2009 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yürütülmüş ve 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bünyesine alınmıştır. Başvuran adayların ALES, YDS ve Lisans Not Ortalamalarına göre merkezi atama yöntemiyle üniversitelere yerleştirildiği programda YÖK’ün idaresinde yönetmeliklerle birçok değişiklik yapılmış 14 Mayıs 2015 tarihli yönetmelikle alan sınavı adı altında sözlü mülakatlar dahil edilmiştir. 01/09/2015 tarihinde ise programa YÖK tarafından son verilmiştir.

Bu karara birçok itiraz gelmiş ve yürütmeyi durdurma davası açılmış olmasına karşın Temmuz 2015’te Temel İslam ve Tıp Bilimleri bölümleri, Eylül 2015’te ise Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Felsefe ve Psikoloji bölümlerine mensup binlerce aday alan sınavlarına tabii tutulmuştur. 19 Ağustos tarihinde İletişim, Hukuk, PDR, Psikoloji, Felsefe, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında sınav uygulanmasına karar verilmiş ve sınav yapılmayacak bölümlerin ataması ise Aralık ayına kadar ertelenmiştir. Kurul’un resmi internet adresi üzerinden 22/09/2015 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na YÖK tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen 01/09/2015 tarih ve 3040 sayılı  yazı ile son verilmiştir. YÖK Meclisi saf dışı bırakarak bu kararı almıştır. 1 Eylül tarihinde Bakanlığa bildirildiği tespit edilen kararın ardından, 8-9-10 Eylül tarihinde PDR, Psikoloji ve Felsefe bölümlerine uygulanan ve sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliği olacağı duyurulan sınav sonuçlarından adayların faydalanamayacağı da açıktır. 16/10/2015 tarihinde YÖK tarafından duyurulan ve Hukuk Alanında 2 yıl geçerli olacağı ifade edilen alan sınavlarına Kurulca devam edilmesi kararı alınmıştır. Bu insanlar açıkça kandırılmakta ve hakları gasp edilmektedir.

Bu itibarla,

1- 2009 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi koordinasyonunda 2010 yılından sonraki 5 yıl boyunca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde devam eden Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın kaldırılması kararının gerekçeleri ve hukuki dayanakları nelerdir?

2- Alan Sınavlarının uygulanışına ilişkin, 2009 yılında Danıştay 12. Dairesi’nin aldığı içtihat kararı doğrultusunda kayıt altına alınmayan sözlü mülakatlar hukuki olarak tartışmalıdır. Ayrıca, 10 Haziran – 16 Haziran 2015 tarihli Danıştay 8. Daire’de görülmeye başlanan Eğitim İş ve Eğitim Sen Sendikalarının Alan Sınavı Kararının Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemi ile açtıkları davaları devam etmektedir. Bu bağlamda, sınavların ve bu doğrultuda atamaların yapılmasının hukuka aykırılık teşkil ettiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız gerekçeleri nelerdir?

3-  YÖK kararı 1 Eylül tarihinde Maliye Bakanlığı’na tebliğ ettiği halde kararın Kurul’un resmi web sitesinden ancak 21 gün sonra yayınlanmasının nedenleri nelerdir? Bu karardan habersiz, kararın Maliye Bakanlığı’na tebliğinden 7 gün sonra zaten itirazlara konu olan alan sınavına girenlerin yaşadığı hak gaspının tazminine dönük hükümetinizce yürütülen bir çalışma mevcut mudur? Değilse gerekçeleri nelerdir?

4- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde her yıl Temmuz ve Aralık aylarında gerçekleştirilen atamaların ilk bölümü, YÖK’ün 14/05/2015 Genel Kurul kararı ile duyurduğu Alan Sınavları neticesinde ve Kurulun hataları nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2015 – 2016 güz eğitim – öğretim dönemi için yaklaşık 4 aydır atama bekleyen adayların hakları gasp edilmiş ve bu adaylar zarara uğramıştır. Bunun yanı sıra ÖYP kapsamına dahil araştırma görevlisi talep eden üniversitelerin de araştırma görevlisi ihtiyacı karşılanmamıştır. Adayların söz konusu hak gasplarının giderilmesi ve yaşadıkları zararların tazminine dönük hükümetinizce yürütülen herhangi bir çalışma mevcut mudur? Mevcut değilse bunun gerekçeleri nelerdir?

5- YÖK açıklamasında, 2015 yılı Eylül ve Ekim aylarında, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Mühendislik, Mimarlık, İletişim, Felsefe, Psikoloji ve Hukuk alanlarının alan sınavı yapılacak bilimsel alanlar olduğu, alan sınavı yapılmayacak alanlarda yerleştirmelerin Aralık ayı  içinde yapılacağı ifade edilmiştir. Atama bekleyen adayların yaşadığı zararlar ve mağduriyet dikkate alındığında atamaların Aralık ayından daha erken yapılmasının adayların yararına olacağı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda söz konusu atamaların Aralık ayından daha önceki bir tarihte yapılması yönünde bir çalışma mevcut mudur? Mevcut değilse bu durumun gerekçeleri nelerdir?

Kaynak: Radikal

       

Kolay Hobiler