Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

YÖK’ün Kalite Kurulu Üyeleri Belirlendi

YÖK’ün Kalite Kurulu Üyeleri Belirlendi
       

YÖK Genel Kurulu ve ÜAK, Yükseköğretim Kalite Kurulunda Yer Alacak Üyelerini Belirledi.

Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçleri ile bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

, kapsamında Yükseköğretim Kurulu ile ilişkili fakat karar alma süreçlerinde bağımsız ve şeffaf bir yapıda ve ilgili paydaşların üye olarak yer alacağı”Yükseköğretim Kalite Kurulu”

na ilgili Yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Genel Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilecek üyeler belirlenmiştir.Bilindiği gibi YÖK Genel Kurulu tarafından seçilecek üyeler için 31 Ağustos 2015 tarihinde açık çağırıya çıkılmış ve ayrıca tüm Üniversite Rektörlüklerine de yazı ile duyurulmuştur. Başvurular bireysel olarak alınmış ve çağrının son tarihi olan 15 Eylül 2015 tarihine kadar 463 öğretim üyemiz üyelik için başvurmuştur. Bu başvuruların YÖK olarak yapılan ön değerlendirmeleri sonrasında 22 aday ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nihai değerlendirme 12 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen YÖK Genel Kurulunda gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki öğretim üyelerimiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir:

Prof. Dr. Tuğba YELKEN (Sosyal ) Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan UZUN (Fen) Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Bülent ÖZGÜLER (Mühendislik) Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Sina ERCAN (Sağlık) Yeditepe Üniversitesi

YÖK tarafından Güzel Sanatlar alanındaki üye belirleme süreci devam etmektedir.

Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilecek adaylar için ise 11 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen ÜAK toplantısında yapılan seçimde aşağıdaki öğretim üyelerimiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir:

Prof. Dr. Aslıhan NASIR (Sosyal) Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU (Fen) Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Mühendislik) Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM (Sağlık) Hacettepe Üniversitesi

YÖK ve ÜAK tarafından seçilen tüm üyelerimizi tebrik ediyor, yükseköğretim sistemimizin yapısal dönüşümüne önemli katkıda bulunacak Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda yapacakları değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Kalite Kurulu’nun diğer üyelikleri için ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsil edecek üyeler için ilgili kurumlarımıza görevlendirme yazıları gönderilmiştir. Bu isimlerin belirlenmesi sonrasında, Yükseköğretim Kalite Kurulumuz çalışmalarına başlayacaktır.

“Yeni YÖK” olarak

Yükseköğretim Kalite Kurulu

‘nun oluşturulmasına yönelik kamuoyu ile ilk günden itibaren paylaştığımız tüm görüşlerimizde oluşturulacak bu Kurul’un idari ve mali özerkliğe sahip olması gerektiğini ancak bunun için de yasal düzenlemenin yapılmasının gerekliliğini belirtmiştik. Bu amaca yönelik olarak da gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak, idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız bir Kalite Kurulunun oluşumu için Kanun Maddesi Tasarısı Önerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımıza sunmuş bulunuyoruz. Bu sürecin yasalaşması sonrasında ülkemizin küresel rekabet ortamında, yükseköğretim odaklı gelişimine önemli bir katkıda bulunulmuş olacaktır.

Kaynak: YÖK

 

       

Kolay Hobiler