Akademik Personel | 15 Haziran 2021, Salı

YÖK’ün Bugün Açtığı Araştırma Görevlisi Kadrosu İlanları Hakkında Açıklama

24 Kasım 2016
YÖK’ün Bugün Açtığı Araştırma Görevlisi Kadrosu İlanları Hakkında Açıklama
       

YÖK’ün Bugün Açtığı Yaklaşık 900 Araştırma Görevlisi İlanlanındaki Açıklamalara Göre Giriş Sınavı Sözlü Olarak Yapılacak! (2. Madde)

Bu ilanlar kapsamında atanan araştırma görevlileri lisansüstü eğitimlerini ÖYP’deki gibi YÖK’ün belirlediği alanlarda ve YÖK’ün belirlediği üniversitelerde yapacak ve daha önce yaptıkları lisansüstü eğitim aynı anabilim dalında olsa bile kabul edilmeyecektir. (4. madde).

 

YÖK Yaklaşık 900 Araştırma Görevlisi İlanı Açtı

 

Tüm Üniversitelerin İlanlarını Görmek İçin TIKLAYINIZ

 

İLAN AÇIKLAMALARI
1-Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.
2-Bu kadrolara atamalar “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Ek Madde 1 hükmü uyarınca yapılacaktır.*
3-Adayların bu kadrolara atamaları 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
4-İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, lisansüstü eğitimlerini Başkanlığımızca belirlenen üniversitelerde ve Başkanlığımızca belirlenen alanlarda yapmaları gerekmektedir. Söz konusu kadrolara atanan araştırma görevlilerinin atanmadan önce lisansüstü eğitimleri aynı ana bilim dalı/bölümde olsa dahi bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca Aşağıdaki Açıklamalar Dışında İlanlara Başvurabilmek İçin:

-ALES en az 70 

-YDS veya Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan ise en az 50 alınmalıdır.

Ön Değerlendirme

Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, Araştırma Görevlisi kadrolarında ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

*EK MADDE 1 – (1) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.”

       

Kolay Hobiler