Akademik Personel | 18 Nisan 2019, Perşembe

YÖK’ten Yasal Öğrenim Sürelerine İlişkin Karar

14 Nisan 2017
YÖK’ten Yasal Öğrenim Sürelerine İlişkin Karar
       

YÖK’ün resmi internet sitesinde daha önce aldığı azami süre kararı konusunda değişikliğe gittiğini duyurdu. İlgili değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.04.2017 tarihli toplantısında 23.03.2017 tarihli ve 21040 sayılı yazımızla bildirilen, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında alınan Kararın 3 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi ile 4 üncü maddenin eklenmesine karar verilmiştir.

 

(3) Öncelikli alanlar dışındaki, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanan veya atanmaya hak kazananlar ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında atanan araştırma görevlilerinin, bu kadrolarda bulunma sürelerin hesaplanmasında atandıkları zamanda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile Kurul Kararlarının uygulanması,

 

(4) Ö ncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanan Araştırma Görevlileri nin bu kadrolarda bulunma sürelerinin hesaplanmasında ” Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar”ın uygulanması

 

Kaynak

       

BENZER HABERLER