Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

YÖK’ten ‘Vakıf Üniversitesi Yönetmeliği’ açıklaması

YÖK’ten ‘Vakıf Üniversitesi Yönetmeliği’ açıklaması
       

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), askıya çıkarılan “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili haberlerde taslağın 25.maddesindeki “faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik eylemler” arasında sayılan “ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik eylemlerin odağı haline gelme” durumunun ” YÖK artık istediği vakıf üniversitesini kapatacak, el koyacak ve kayyum atayacak” gibi yorumlanmasının ve bu şekilde haber yapılmasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

YÖK’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, akademik camianın ve bütün kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerini almak üzere askıya çıkarılan “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili yanlış anlamadan kaynaklanan bazı değerlendirmelerde bulunulması üzerine açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, “19 Kasım 2014 tarihli ve 6569 sayılı kanunun 31. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 11. maddesine eklenen fıkralar ile yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme Vakıf Yükseköğretim Yönetmeliğinde de zorunlu bir değişikliği beraberinde getirmiştir. Bu yasal gereklilik göz önünde tutularak hazırlanan metin tüm akademik camianın görüşüne ve değerlendirmesine sunulmuştur. YÖK olarak bu gibi yapısal değişiklikler hakkında nihai karar vermeden önce paylaşımcı, katılımcı ve şeffaf bir şekilde sürecin yönetilmesine önem vermekteyiz. Bu çerçevede taslağın 25. maddesindeki “Faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik eylemler” arasında sayılan “ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik eylemlerin odağı haline gelme” durumunun “YÖK artık istediği vakıf üniversitesini kapatacak, el koyacak ve kayyum atayacak” gibi ifadeler ile yorumlanması ve bu şekilde haber yapılması gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

YÖK’ten Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği İçin Taslak

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Öncelikle bilinmesi gereken durum, bu önerilen hükmün 2547 sayılı kanunun ilgili maddelerine ve hala yürürlükte olan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kapatma sebeplerini daha azaltıcı ve daraltıcı bir nitelikte olduğudur. İkinci olarak, bu taslak, yönetmelik yayınlama süreçlerinde örneği olmayan bir şekilde, şeffaf ve katılımcı bir yöntemle görüş ve değerlendirme almak üzere kamuoyu ile paylaşılmıştır. Paylaşılmasının sebebi gelen görüş ve öneriler çerçevesinde gerekiyorsa değişiklik yapmak; ilavelerde bulunmak veya eksiltmeye gitmektir. Bu ilkemiz, bu madde için de geçerlidir. Yeni YÖK yönetimi olarak tüm paydaşlarımızın görüşlerine önem veriyoruz. Geçmişte askıya çıkardığımız diğer düzenleyici işlemlerimizde olduğu gibi bu taslağa da gelen görüşler değerlendirilerek son şekli verilecektir. Yakın dönemdeki uygulamalarımızdan da anlaşılacağı gibi, önceliğimizin kalite çıtasının yükseltilmesi olduğunu, ayrıca yetkilerimizi belli prensipler dahilinde yükseköğretim kurumları ile paylaşacağımızı ve gerektiğinde devredeceğimizi bir defa daha kamuoyuna ifade etmek isteriz.”

Kaynak: Milliyet

 

       

Kolay Hobiler