Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

YÖK’ten Üniversitelere ‘Akademik Teşvik Ödeneği’ Uyarısı

20 Ocak 2018
YÖK’ten Üniversitelere ‘Akademik Teşvik Ödeneği’ Uyarısı
       

YÖK Başkanlığınca, akademik teşvik uygulamasında akademik geleneğe uygun olmayan başvurular olduğu yönünde bildirimler geldiği belirtilerek bunlarla ilgili gerekli görüldüğünde inceleme ve soruşturma yapılabileceği belirtildi.

 

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) devlet üniversitelerinin rektörlüklerine gönderilen yazıda, devlet yükseköğretim kurumlarında iki yıldır uygulanan akademik teşvik ödeneğinin, nitelikli akademik faaliyetleri teşvik ederek niteliğini yükseltmek ve Türkiye’nin kalkınma yolunda ilerleyişine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiği aktarıldı.

Ödeneğin hayata geçirilmesinde Türkiye’nin bilimsel düzeyini uluslararası alanda görünür kılmanın da amaçlandığı ifade edilen yazıda, akademik teşvik ödeneğinin önemli kazanımlar sağladığı bildirildi.

YÖK’e farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan ulaşan çok sayıda bildirimde, akademik teşvik uygulamasında akademiye ve akademik geleneğe uygun olmayan başvuruların da yer aldığının belirtildiğine işaret edilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Sadece akademik teşvik ödeneğine başvurabilmek adına kitap veya dergiler çıkarılması, uygun niteliği haiz olmayan yayınevlerinde kitaplar veya dergiler yayımlatılması, uluslararası niteliği olmayan kitapların uluslararası olarak bildirilmesi, uygun niteliği haiz olmayan sempozyum/kongre/konferans düzenlenmesi ve bunlara bir şekilde uluslararası nitelik kazandırılmaya çalışılması, haksız faaliyet ortaklığı yapılması, başvuru sahiplerinin alanıyla ilgili olmayan faaliyet bildirimlerinde bulunulması, ‘akademik teşvik yönetmeliğine uygun’ ibareli kongre ve dergi ilanlarına sıkça rastlanması gibi bilimsel etiğe uygun olmayan birçok duruma maalesef rastlanmaktadır. Böyle bir durum çok yaygın ve genel olmamakla birlikte akademik teşvik ödeneğinin ruhuna uygun olmayıp akademik camiaya ve bilime katkı sağlayacağı yerde akademinin yozlaşmasına sebep olma ihtimali barındırdığından sarfınazar edilemeyecek derecede mühim bir meseledir.”

Üniversitelerde akademik teşvikle ilgili yasal mevzuatın uygulamada esas alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede yapılan başvuruları değerlendirmek adına devlet yükseköğretim kurumlarında komisyonlar oluşturulduğu ve bu komisyonların ilgili yönetmelikte nihai karar mercii olarak tanımlandığı belirtildi.

Süreç, ödemeler, Sayıştay ve ilgili diğer kurumların denetimi, ilgili yönetmelikte tanımlanan yasal yaptırımlar ve akademiye uygun olmayan eylemler için gerekli görüldüğünde inceleme ve soruşturma yapılabileceğe dikkat çekilen açıklamada, “İleride muhtemel sorunlar yaşanmaması için üniversitelerimizin, kanunun amacı ve kamu yararı açısından konuya ilişkin dikkatlerini sürdürmeleri icap etmektedir.” değerlendirmesi yapıldı.

İlgili komisyonların işlemlerini, bunları dikkate alarak yapmaları gerektiği ifade edilen yazıda, sonuçlandırdıkları işlemleri gerekiyorsa bu açıdan yeniden gözden geçirmeleri gerektiği kaydedildi.

anadolu ajansı

       

BENZER HABERLER