Akademik Personel | 29 Ekim 2020, Perşembe

YÖK’ten Soruşturmaya Yalanlama Geldi

YÖK’ten Soruşturmaya Yalanlama Geldi
       

Bugün (23.01.2015) bazı ulusal gazetelerde “Peygamberimizin sözü yıkıcı, bölücü faaliyet sayıldı” , “Kelepçeli özgürlük, hadis paylaşmak bölücü eylem”, “Hadis okudu, YÖK ifadesini aldı”, “Allah ahirette yalancı hükümdarların yüzüne bakmaz hadisini mesaj attı, soruşturma açıldı” başlıkları altında çıkan haberlere yönelik açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Yükseköğretim Kurulu’nun Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Cerrah hakkında bir hadisi sosyal medyada paylaşımı sonucu
soruşturma başlattığı/soruşturma yaptığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;
Üniversitelerde yapılan soruşturmalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. maddesi
ve ilişkili Yönetmelik çerçevesinde karara bağlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu’na
gelmektedir.

Prof. Dr. İbrahim Cerrah hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bir
soruşturma başlatılmamıştır. Adı geçen öğretim üyesi hakkında Polis Akademisi
Başkanlığınca yapılan disiplin soruşturması sonucu ve ceza teklifi, 4652 sayılı Polis Yüksek
Öğretim Kanununun 17. maddesinde belirtilen “..emniyet hizmetleri sınıfındaki öğretim
elemanları dışındaki kadrolu öğretim elemanlarının disiplin ve ceza işleri hakkında 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri uygulanır” hükmü çerçevesinde karara bağlanmak
üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Yüksek Disiplin Kuruluna sunulmak üzere
gönderilmiştir.

Adı geçen öğretim üyesi ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığınca; basında yer alan
açıklamaları hakkında soruşturma başlatılmıştır. İlgiliye, mevzuat çerçevesince gönderilen
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının savunmaya davet yazısında hakkında hangi fiillerle ilgili
soruşturma yapılmış olduğu ayrıntılı bir şekilde bildirilmiştir. Dosyada, basına servis edilen
paylaşım hakkında herhangi bir ceza önerisinde bulunulmamakta olup, diğer filleriyle
ilgili ceza verilmesi önerilmiştir.

Polis Akademisi Başkanlığının ilgili hakkındaki teklifi 22.01.2015 tarihli Yüksek
Disiplin Kurulu gündemine yukarıda belirtilen Kanuna uygun olarak ve ilgili mevzuat mucibince
alınmış, teklifin Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülmesi sonucunda;
soruşturma dosyasında bir takım eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle Polis Akademisi
Başkanlığına soruşturma dosyasının iade edilmesine karar verilmiştir.

Görüldüğü üzere basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen ile ilgili
Yükseköğretim Kurulunda bir soruşturma açılmamıştır. Soruşturma evrakı ilgili mevzuat gereği
YÖK Yüksek Disiplin Kurulunun gündemine girmiştir. Adı geçen şahıs hakkında sekiz ayrı fiil
ile ilgili ceza önerilmektedir. Önerilen ceza iddia edildiği üzere hadis paylaşımı ile ilgili değildir.
Çeşitli medya kuruluşlarında çıkan ve gerçeği yansıtmayan bu ve buna benzer, maksatlı
haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

Yükseköğretim Kurulu
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Tel: 0312 298 70 48-49-51
Faks: 0312 266 47 58
[email protected]

 

       

Bedava internet - Nasıl